Tuinonderhoud

Iedereen woont graag in een schone, nette buurt. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin. Zorg daarom voor onkruidvrije paden en opritten, goede schuttingen en een verzorgde tuin. Onze wijkbeheerders hebben aandacht voor de tuinen van onze huurders en spreken huurders aan op hun tuin als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er spullen in de tuin worden opgeslagen.

Vergeet achterpaden en brandgangen niet

De brandgang achter uw woning hoort ook bij uw tuin. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandgang die aansluit aan uw tuin. U heeft vanuit de brandgang toegang tot de tuin en het is een vluchtweg bij eventuele noodsituaties.

Wat kunt u doen?

  • Verwijder het onkruid uit de brandgang.
  • Gebruik de brandgang niet als verzamelplaats voor afval of grof vuil.
  • De brandgang is geen opslagplaats, ook niet voor containers.
  • Breng frituurvet of olie naar het milieustation en giet het niet in de putjes in de brandgang.

Bij brand of ongelukken gebruikt de brandweer deze paden om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. Het is dus voor ieders veiligheid heel belangrijk dat deze paden goed onderhouden zijn.

Ik heb hulp nodig bij het onderhouden van mijn tuin

Heeft u moeite met het bijhouden van uw tuin? Woont u in gemeente Meierijstad? Neem dan contact op met de klussendienst van Welzijn de Meierij. Zij zijn bereikbaar via info@welzijndemeierij.nl of via telefoonnummer 073-544 14 00.

Woont u in gemeente Sint-Michielsgestel? Neem dan contact op met de klusbrigade van Bint. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 073-55 15 432. Of stuur een mail naar info@bintwelzijn.nl.

Een goed verzorgde tuin kunt u bereiken door: Rommel in de tuin op te ruimen en de paden schoon te houden. Op tijd alle bomen en struiken in uw tuin te snoeien. Bomen mogen niet hoger zijn dan 5 meter of hoger zijn dan de nok van de woning. Regelmatig op ongezonde bomen of bomen met zwakke takken te controleren omdat deze gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving. Regelmatig het gras te maaien. Door ook het onkruid te verwijderen en gebroken tegels te vervangen, ziet de tuin er al snel weer netjes uit. Dode beplanting te vervangen of in ieder geval te verwijderen. Kapotte planken of delen van houten erfafscheidingen te vervangen en te zorgen dat de schutting recht staat. Goten en regenafvoeren schoon te houden. Als u dat niet zelf kunt, kunt u een Serviceabonnement afsluiten. Voor meer informatie belt met Woonmeij via (073) 544 0606.

Bij eerste bewoning van een woning verwachten we dat de huurder de tuin aanlegt. Bomen mogen niet binnen 2 meter van de erf grens worden geplant. Voor hagen is deze grens 50 centimeter, beiden gerekend vanaf hart van de stam van de boom of haag. U egaliseert zelf de tuin voor zover dat nog niet is gebeurd. Het uitgangspunt is dat de tuin voor maximaal 50% verhard mag worden. U plaatst geen container(s) in de voortuin (bij grondgebonden woningen). Als het niet anders kan, zorg dan dat deze uit het zicht staan. Bijvoorbeeld door de container achter een haag of hek te plaatsen.

Voor het plaatsen van een stenen muur vraagt u schriftelijk toestemming aan Woonmeij. Als de schutting op de erfgrens wordt geplaatst, delen beide buren de kosten. Plaatst u een schutting aan de eigen zijde van de erfgrens dan is het uw eigendom. U bent samen met uw buren verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfafscheiding, mits deze precies op de erfafscheiding staat. Het is dan logisch dat u eventuele kosten samen deelt. De toegestane hoogte van de erfafscheiding is 2 meter in de achtertuin en 1 meter in de voortuin.

Voor het plaatsen van een erfafscheiding gelden regels van Woonmeij of gemeente Meierijstad en gemeente Sint-Michielsgestel. De regels van Woonmeij leest u in ons tuinbeleid. Heeft u hier vragen over neem dan contact met ons op. 

Voor sommige bomen is een kapvergunning nodig. U kunt een kapverzoek schriftelijk bij ons indienen. Wij vragen de kapvergunning dan aan bij de gemeente. Heeft u vragen, bel dan met Woonmeij via (073) 544 06 06.

Als u last heeft van overhangende takken en/of doorschietende wortels van de buren, dan kunt u hierin met hen in overleg gaan. De bewoner is verplicht om deze binnen een redelijke termijn te verwijderen. Gebeurt dit niet, meld dit dan bij Woonmeij via (073) 544 06 06. Met de bomen en struiken moet zorgvuldig worden omgegaan om onnodige schade te beperken.

Zit de verzakking direct langs de gevel van uw woning? Of in de buurt van de hemelwaterafvoer of regenpijp? Dan spoelt het zand meestal weg door een breuk in de riolering. Wij komen de breuk dan repareren en de verzakking verhelpen. U kunt bij ons een reparatieverzoek indienen. Zit de verzakking ergens anders in uw voor- of achtertuin? Dan verhelpt u de verzakking zelf.

Als u de woning verlaat, kijken we ook naar uw tuin. We beoordelen aan de hand van de lijst met richtlijnen voor het tuinonderhoud of u voor vertrek uit de woning nog iets moet doen. Bijvoorbeeld: Afval en spullen in de voor- en achtertuin verwijderen; Verontreiniging van opritten (motorolie e.d.) verwijderen; Ondeugdelijke/slecht onderhouden schuttingen en erfafscheidingen repareren of vervangen; Vijvers en worteldoek verwijderen, tenzij de nieuwe huurder deze wil overnemen.