Urgentie aanvragen

Urgentieregeling Woonmeij

Met ingang van 1 januari 2021 kent Woonmeij een gezamenlijke urgentieregeling voor de gemeente Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Hieronder leggen we uit wat de veranderingen zijn en waarom.

Waarom een gezamenlijke urgentieregeling?

Area en Woonmeij werken samen om via Thuispoort woningzoekenden aan een woning te helpen. Wij hadden echter niet dezelfde werkwijze bij een urgentievraag en dat is niet logisch. Om iedereen dezelfde kansen te bieden, hanteren we per 1 januari 2021 dezelfde werkwijze en voorwaarden. Dan weet je snel waar je aan toe bent als je een beroep doet op urgentie.

Per 1 januari 2021 gaat het als volgt

Je leest in de urgentieregeling of je in aanmerking komt voor urgentie. Als je voldoet aan de voorwaarden dan vul je digitaal het aanvraagformulier in en verzamel je de gevraagde gegevens en bewijsstukken. De volledige aanvraag mail je naar Area of Woonmeij, dat is afhankelijk van jouw huidige woonplaats, zie ook het aanvraagformulier. Een medewerker van de betreffende corporatie controleert de aanvraag en neemt contact op om af te spreken hoe het verder gaat. Jouw aanvraag gaat daarna naar de urgentiecommissie en wordt binnen 4 weken behandeld. Het besluit van de urgentiecommissie ontvang je per email. Dit besluit is bindend.

Bezwaar indienen tegen de uitkomst van de urgentieaanvraag is niet mogelijk. Als jouw urgentieaanvraag wordt toegekend dan volgt er binnen 6 maanden een passend aanbod van de betreffende corporatie. Mocht je deze weigeren dan vervalt je urgentie. Bij de aanvraag mag je één wijk aangeven waar je niet wilt wonen. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van urgentie.

Heb je om acute medische redenen een ander woning nodig?

Neem dan eerst contact op met de afdeling WMO van jouw gemeente. De gemeente bekijkt eerst of jouw woning aangepast kan worden. Mocht dat niet mogelijk zijn dan krijg je een verhuisadvies waarmee je urgentie kunt aanvragen om te verhuizen naar een geschikte woning.