Home » Ik wil huren » Urgentie aanvragen

Urgentie aanvragen

Nieuwe urgentieregeling Ons Huiz

Met ingang van 1 januari 2021 kent Ons Huiz één urgentieregeling voor de gemeente Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Hieronder leggen wij u uit wat de veranderingen zijn en waarom.

Waarom een gezamenlijke urgentieregeling?

Area en Woonmeij werken samen om via Ons Huiz woningzoekenden aan een woning te helpen. Wij hebben echter niet dezelfde werkwijze bij een urgentievraag en dat is niet logisch. Om iedereen dezelfde kansen te bieden, gaan wij per 1 januari 2021 dezelfde werkwijze en voorwaarden hanteren. Dan weet u snel waar u aan toe bent als u een beroep doet op urgentie.

Per 1 januari 2021 gaat het als volgt

U leest in de urgentieregeling of u in aanmerking komt voor urgentie. Als u voldoet aan de voorwaarden dan vult u digitaal het aanvraagformulier in en verzamelt u de gevraagde gegevens en bewijsstukken. De volledige aanvraag mailt u naar Area of Woonmeij, dat is afhankelijk van uw huidige woonplaats, zie ook het aanvraagformulier. Een medewerker van de betreffende corporatie controleert uw aanvraag en neemt met u contact op om af te spreken hoe het verder gaat. Uw aanvraag gaat daarna naar de urgentiecommissie en wordt binnen 4 weken behandeld. Het besluit van de urgentiecommissie ontvangt u per email en deze is bindend.

Bezwaar indienen tegen de uitkomst van de urgentieaanvraag is niet mogelijk. Als uw urgentieaanvraag wordt toegekend dan volgt er binnen 6 maanden een passend aanbod van de betreffende corporatie. Mocht u deze weigeren dan vervalt uw urgentie. Bij de aanvraag mag u één wijk aangeven waar u niet wilt wonen. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van urgentie.

Heeft u om acute medische redenen een ander woning nodig?

Neem dan eerst contact op met de afdeling WMO van uw gemeente. De gemeente bekijkt eerst of uw woning aangepast kan worden. Mocht dat niet mogelijk zijn dan krijgt u een verhuisadvies waarmee u urgentie kunt aanvragen om te verhuizen naar een voor u geschikte woning.