Actueel

Bewonerscommissies komen samen

Op verzoek van de Huurders Belangenvereniging en de Zelfstandige Huurdersvereniging organiseerde Woonmeij een bijeenkomst voor bewonerscommissies en zogenaamde "sleutelfiguren" binnen complexen. Doel van deze bijeenkomst was om gezamenlijk te kijken hoe opnieuw interesse gewekt kan worden voor deelname aan de commissies. De bijeenkomst vond plaats op 9 februari.

De aanleiding voor deze bijeenkomst was de verminderde belangstelling die de afgelopen jaren merkbaar is, om deel te nemen aan bewonerscommissies. Onduidelijk is waarom. Juist in deze tijd is het in onze ogen belangrijk om actief mee te denken in het belang van de bewoners van complexen. Bewonerscommissies vergrijzen echter langzaam en commissieleden houden er uiteindelijk vaak mee op, zonder dat er nieuwe aanwas vanuit de complexen komt. Tijdens de bijeenkomst werd zowel door Woonmeij, de huurdersorganisaties als een gastspreker het woord gevoerd, waarbij vooral werd geadviseerd de participatie op een andere -dan de gebruikelijke- manier te organiseren. Commissies, sleutelfiguren en Woonmeij zullen hier zeker naar kijken.

 

Onderzoek woonwensen

De gemeente Meierijstad en de gemeente Sint-Michielsgestel onderzoeken samen met de corporaties de woonwensen van haar inwoners. Dit doen zij middels een onderzoek dat steekproefsgewijs wordt verspreid onder de inwoners van Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Met dit onderzoek willen de gemeentes inzichtelijk maken of haar inwoners tevreden zijn over de huidige woning of eventueel overwegen om te verhuizen en waar haar inwoners graag willen wonen.

Bewoners Hof van Rode krijgen kerststal kerk Olland in bruikleen

Jarenlang was de kerststal een vaste waarde in de St. Martinuskerk van Olland. De kerk is sinds afgelopen maand definitief gesloten, maar het kerkbestuur wilde de kerststal niet zomaar weggooien. De rijdende stal en de bijbehorende beeldjes werden daarom in bruikleen gegeven aan de bewonerscommissie van wooncomplex Hof van Rode van Woonmeij. Vanaf half december is de kerststal te bewonderen in het atrium van het gebouw.

Meij magazine

We zijn er weer trots op, een nieuwe uitgave van Meij magazine. Dinsdag 11 december viel het bewonersmagazine bij alle huurders op de mat. Mark Wonders, directeur-bestuurder, neemt dit keer het voorwoord, team Vastgoedbeheer stelt zich aan u voor, diverse huurders zijn geinterviewd maar ook het Koersplan van Woonmeij komt aan bod. Voor de bladerbare versie klikt u hier!