Actueel

Brief van de Belastingdienst over opvragen inkomen

Huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst. Hierin schrijft de Belastingdienst dat wij je inkomen hebben opgevraagd. Je herkent deze brief aan het onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Woonmeij krijgt geen bedragen te zien. Alleen een inkomenscategorie.

Regionale woondeals Noord-Brabant ondertekend

Afgelopen week hebben wij onze handtekening gezet onder een woondeal met de Provincie Noord-Brabant. Dit deden we samen met 56 gemeenten, 37 andere woningcorporaties en Hugo de Jonge, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Gezamenlijk zetten we de schouders onder de opgave om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in onze provincie. Samen krijgen we het voor elkaar!

Ondertekening prestatieafspraken gemeente Meierijstad

Deze week hebben we de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend in Meierijstad. 

Dit deden we samen met de gemeente, collega-corporaties Area en BrabantWonen en de huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds.