(Huurders)participatie

Woonmeij vindt uw mening erg belangrijk, Daarom nodigen wij u van harte uit om uw woonwensen voor nu en de toekomst met ons te delen. Hebt u een wens, idee of oplossing voor uw woning of uw buurt? Of loopt u tegen een probleem aan? Neem dan contact op met ons. Wij denken graag met u mee. 

Algemene ledenvergadering

Twee keer per jaar organiseert Woonmeij een algemene ledenvergadering.

Huurdersvereniging

Met de huurdersvereniging overleggen we over verschillende onderwerpen. U kunt dan denken aan het beleid van Woonmeij, de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van onze woningen en de leefbaarheid in de wijken. De huurdersvereniging heeft - afhankelijk van het onderwerp - informatierecht, adviesrecht en medebeslissingsrecht. De huurdersvereniging (Huurdersbelang Woonmeij) is op 27 juni 2019 ontstaan door een fusie van de Zelfstandige Huurdersvereniging Schijndel en de Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. De samenwerking tussen Huurdersbelang Woonmeij en Woonmeij is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Bezoek voor meer informatie de Huurdersbelang-pagina

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders van een wooncomplex of buurt. Daarnaast organiseert zij ook met enige regelmaat activiteiten voor bewoners uit het complex. Woonmeij overlegt met de bewonerscommissies onder andere over het beheer en onderhoud van de woningen en over veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. Hebt u vragen over een bewonerscommissie? Neem dan contact op met ons team Leefbaarheid via telefoonnummer (073) 544 06 06 of via info@woonmeij.nl

Als we in een gebouw, straat of buurt groot onderhoud (denk aan nieuwe badkamers, keukens en daken) uitvoeren, vragen wij soms aan bewoners of zij een (tijdelijke) bewonerscommissie of klankbordgroep willen oprichten. Die komt dan op voor de belangen van de bewoners.

Belanghouders

Ook andere belanghouders betrekken wij actief bij Woonmeij. Belanghouders zijn organisaties, bedrijven en overige belangstellenden die samen met ons werken aan goed wonen in vitale buurten, wijken en dorpen. Met hen hebben wij in het recente verleden bijvoorbeeld gesproken over het opstellen van ons ondernemingsplan (Koersplan). Als wij in de toekomst opnieuw met belanghouders in gesprek gaan, hoort u dat van ons via deze website.