Home » Ik ben huurder » Medische aanpassingen

Medische aanpassingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mogelijk hebt (of krijgt) u door een beperking moeilijkheden met het gebruik van uw woning. Het kan zijn dat u met een aanpassing van uw woning, ondanks uw beperking, toch in staat blijft om zelfstandig te wonen.

Als u meer informatie wilt over aanpassing van uw woning, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Meierijstad, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413 of info@meierijstad.nl. Bij de gemeente Sint-Michielsgestel kunt u terecht bij Loket WegWijs, bereikbaar via (073) 553 16 00 of wegwijs@sint-michielsgestel.nl. De gemeente bekijkt dan samen met u of een woningaanpassing een geschikte oplossing is. De Wmo-consulent van de gemeente zal met u tijdens een huisbezoek nagaan wat u zelf al gedaan hebt om het probleem op te lossen. En bekijkt ook of verhuizing naar een al aangepast huis een oplossing is. Als u voldoet aan de criteria en in aanmerking komt voor een woningaanpassing, zal deze in nauw overleg met u en Woonmeij aangebracht worden.

Een woning die al is aangepast

U kunt mogelijk ook verhuizen naar woonruimte die rolstoelgeschikt is of waarbij de woning al verbouwd/aangepast is voor mensen met een lichamelijke beperking. Wellicht komt u in aanmerking voor medische urgentie. Meer informatie hierover vindt u hier.

Wij helpen u graag

U hebt zorg nodig en wilt deze specifieke vraag aan ons voorleggen? Onze sociaal adviseurs helpen u graag.