Medische aanpassingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mogelijk hebt (of krijgt) u door een beperking moeilijkheden met het gebruik van uw woning. Het kan zijn dat u met een aanpassing van uw woning, ondanks uw beperking, toch in staat blijft om zelfstandig te wonen.

Als u meer informatie wilt over aanpassing van uw woning, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Meierijstad, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413 of info@meierijstad.nl. Bij de gemeente Sint-Michielsgestel kunt u terecht bij Loket WegWijs, bereikbaar via (073) 553 16 00 of wegwijs@sint-michielsgestel.nl. De gemeente bekijkt dan samen met u of een woningaanpassing een geschikte oplossing is. De Wmo-consulent van de gemeente zal met u tijdens een huisbezoek nagaan wat u zelf al gedaan hebt om het probleem op te lossen. En bekijkt ook of verhuizing naar een al aangepast huis een oplossing is. Als u voldoet aan de criteria en in aanmerking komt voor een woningaanpassing, zal deze in nauw overleg met u en Woonmeij aangebracht worden.

Woonmeij helpt u bij langer zelfstandig wonen

Gezonde mensen kunnen lang zelfstandig wonen, echter ouder worden gaat geregeld gepaard met gezondheidsklachten. Door deze of andere klachten kunt u misschien niet meer helemaal goed uit de voeten in uw woning.

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Zo geeft de gemeente advies en informatie en kan zorgen voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Voor meer informatie over de afdeling WMO van de gemeenten, zie tekst hierboven voor het telefoonnummer of emailadres.

Woonmeij helpt u graag om te kijken wat we in de woning kunnen doen om te zorgen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Denkt u daarbij aan het aanbrengen van een verhoogd toilet of een extra leuning bij de trap. We denken graag met u mee en geven u advies.

Kleine aanpassingen die in onze ogen bijdragen aan het langer zelfstandig wonen, kunnen in overleg met ons, kosteloos worden uitgevoerd. Bij grotere aanpassingen doen we u een voorstel om de werkzaamheden tegen huurverhoging uit te voeren. Zelfstandig blijven wonen is echter niet altijd de oplossing, daar zullen we u ook op wijzen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor langer zelfstandig thuis wonen? De sociaal adviseur van Woonmeij helpt u graag.

Een woning die al is aangepast

Soms is het mogelijk om te verhuizen naar woonruimte die rolstoelgeschikt is of waarbij de woning al verbouwd/aangepast is voor mensen met een lichamelijke beperking. Hiervoor heeft u een WMO-indicatie nodig. Om deze indicatie aan te vragen neemt u contact op met het Wmo-loket van de gemeente. 

Het Wmo-loket van de gemeente Meierijstad is bereikbaar via telefoonnummer 14 0413 of info@meierijstad.nl

Bij de gemeente Sint-Michielsgestel kunt u terecht bij Loket WegWijs, bereikbaar via (073) 553 16 00 of wegwijs@sint-michielsgestel.nl.  

Wij helpen u graag

U hebt zorg nodig en wilt deze specifieke vraag aan ons voorleggen? Onze sociaal adviseurs helpen u graag. 

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sociaal adviseurs. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 13.00 uur via (073) 544 06 06 of info@woonmeij.nl.