Home » Over woonmeij » Actueel

Actueel

In verband met het coronavirus zijn beide kantoren van Woonmeij gesloten voor bezoek tot nader bericht.

Gevaarlijke phisingmail over WoningNet

Let op, er is een nepmail van WoningNet in omloop. Betaalt u niet! De mail waarin WoningNet meldt dat uw inschrijving is verlopen en dat u moet betalen, klopt niet.

Telefoon of e-mail van KWH of DESAN

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) voert maandelijks een onderzoek uit over de tevredenheid van onze huurders. Het KWH kan op werkdagen en zaterdagen tot 20:30 telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.

Meij magazine

Alle huurders ontvingen het Meij magazine van december afgelopen week in de bus. In dit magazine lees je onder andere het bijzondere verhaal over de dierenvoedselbank van Shanon Schepens uit Sint-Michielsgestel, gaat Mark Wonders in gesprek met wethouder Lianne van der Aa van gemeente Sint-Michielsgestel en wethouder Rik Compagne van gemeente Meierijstad. En vertelt wijkagent Anton van Vught uit Schijndel over zijn werkzaamheden.

Verplaatsbare woningen achter 't Spectrum in Schijndel

Woonmeij heeft opdracht gegeven aan Barli Bouwsystemen uit Uden voor het plaatsen van 17 verplaatsbare woningen. De woningen worden medio zomer 2021 geplaatst op het veld tussen het kantoor van Woonmeij, 't Spectrum en de Brandweer in Schijndel.

Prestatieafspraken 2021 met gemeente Sint-Michielsgestel getekend

Op 15 december jl. tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, Woonstichting JOOST, BrabantWonen, Huurdersvertegenwoordiging JOOST en Huurdersbelang Woonmeij de nieuwe meerjaren prestatieafspraken voor 2021-2025 en de Jaarschijf 2021. 

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente waarmee u laat zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. U vraagt een uittreksel uit de BRP aan in de gemeente waar u woont. Wij adviseren u om dit document ook echt bij uw gemeente op te vragen www.meierijstad.nl of www.mijngemeentedichtbij.nl. Er zijn namelijk bedrijven die zich hiermee bezighouden maar waar u vele malen meer betaalt! 

Ondertekening prestatieafspraken Meierijstad

Op 7 december 2020 ondertekenen gemeente, corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersbelangenorganisaties van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2021. In de prestatieafspraken staat beschreven hoe we invulling gaan geven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad. De prestatieafspraken staan omschreven in dit overzicht.

Woonmeij bouwt 23 sociale huurwoningen in Sint-Michielsgestel

Op 2 december jl. ondertekenden directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij en Louis Camps algemeen directeur cluster Wonen van Janssen de Jong groep de overeenkomst voor de bouw van 23 sociale huurwoningen. De woningen komen op de plek te staan van de bestaande woningen aan de Seringenlaan 50 t/m 68 en Meidoornstraat 30 t/m 40 in Sint-Michielsgestel.

Aedes benchmark 2020

Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, hield dit jaar voor de zevende keer de Aedes-benchmark. Hierin worden corporaties beoordeeld op zogenoemde prestatievelden. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Woonmeij krijgt in deze benchmark één keer een A-score voor het onderdeel duurzaamheid, twee keer een B-score voor de onderdelen huurdersoordeel en onderhoud & verbetering en een C-score voor bedrijfslasten. Daarnaast is in de benchmark gekeken naar beschikbaarheid & betaalbaarheid. De resultaten van Woonmeij tref je in bijgevoegde factsheet aan.

 

Woonmeij en Hoedemakers tekenen bouwteamovereenkomst

Woonmeij en Bouwbedrijf Hoedemakers uit Rosmalen tekenden op 7 september 2020 samen de bouwteamovereenkomst voor de realisatie van 14 grondgebonden levensloopbestendige woningen en 18 appartementen op de locatie aan de Irenestraat 2 in Sint-Michielsgestel. Eind 2019 kocht Woonmeij de oude basisschool van de gemeente Sint-Michielsgestel.