Home » Over woonmeij » Actueel

Actueel

Brief van de Belastingdienst over opvragen inkomen

Huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst. Hierin schrijft de Belastingdienst dat wij je inkomen hebben opgevraagd. Je herkent deze brief aan het onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Woonmeij krijgt geen bedragen te zien. Alleen een inkomenscategorie.

Regionale woondeals Noord-Brabant ondertekend

Afgelopen week hebben wij onze handtekening gezet onder een woondeal met de Provincie Noord-Brabant. Dit deden we samen met 56 gemeenten, 37 andere woningcorporaties en Hugo de Jonge, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Gezamenlijk zetten we de schouders onder de opgave om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in onze provincie. Samen krijgen we het voor elkaar!

Ondertekening prestatieafspraken gemeente Meierijstad

Deze week hebben we de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend in Meierijstad. 

Dit deden we samen met de gemeente, collega-corporaties Area en BrabantWonen en de huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds. 

Sloopfase Kapittelhof van start

Wethouder Jan van Burgsteden van gemeente Meierijstad gaf woensdag 1 februari het officiële startsein van het project Hart van Rooi in het centrum van Sint-Oedenrode. 

Meij Magazine nr. 14

Het nieuwe Meij magazine is verspreid en staat weer boordevol interessante onderwerpen. Je leest een feelgoodverhaal over goede buren en over liefde in een appartementencomplex. Maar ook kun je meer vinden over het energieplafond en de energietoeslag en informatie over waar je terecht kunt als je het financieel lastig hebt. Meer lezen? Klik dan op deze link

 

De beste wensen!

Ook in 2023 draagt Woonmeij graag haar steentje bij aan de woonwensen van onze huurders en woningzoekenden. Voldoende, betaalbare en duurzame woningen in buurten waar het goed wonen is. Want wonen doen we samen. Namens alle medewerkers van Woonmeij een mooi jaar gewenst.

Prestatieafspraken 2023 met gemeente Sint-Michielsgestel getekend

Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel en collega-woningcorporaties JOOST en BrabantWonen ondertekende Woonmeij op 7 december de prestatieafspraken voor 2023. In deze afspraken hebben we vastgelegd welke werkzaamheden alle partijen het komende jaar gaan uitvoeren, en dus welke bijdrage wie levert aan de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave.

Samen op weg naar een duurzame toekomst

Vandaag is het duurzaamheidsakkoord getekend door gemeente Sint-Michielsgestel, Wooncorporatie Joost, BrabantWonen, huurdersbelangenvereniging HBW en door Woonmeij. Het akkoord is een samenwerkings- en ambitiedocument, waarin we samen vastleggen wat we willen bereiken met verduurzaming op middellange termijn (2030) en lange termijn (2050). Vervolgens kijken wij jaarlijks welke acties er nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken. Veel van deze acties worden vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken.

Aedes benchmark 2022

Ook dit jaar werd door Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, de Aedes-benchmark gehouden. De benchmark biedt corporaties inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. De benchmark geeft handvatten om prestaties te verbeteren, van elkaar te leren en meer samen te werken.