HuurdersBelang Woonmeij

Welkom bij HuurdersBelang Woonmeij, kortweg HBW

Wij zijn uw zichtbare partner voor huurders en behartigen de belangen van de huurders van ongeveer 5200 woningen van Woningbouwvereniging Woonmeij. Deze huurwoningen staan in de gemeenten Sint-Michielsgestel en Meierijstad.

Omdat Woonmeij natuurlijk niet individueel met iedere huurder kan spreken over haar beleid behartigt HBW de belangen van alle huurders.

HBW is een zelfstandige belangenvereniging en geen onderdeel van Woonmeij. Zij heeft overleg met Woonmeij over verschillende onderwerpen, zoals het gevoerde beleid, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud van onze woningen, renovatie, leefbaarheid in wijken, klanttevredenheid en nog veel meer. 

Algemene Ledenvergadering 

26 juni, 19.00 uur in 't Spectrum

Bij de ALV van Huurdersbelang Woonmeij zijn alle huurders welkom. Naast de jaarstukken verantwoording neemt het bestuur u graag mee in de activiteiten van het afgelopen en die van het lopende jaar. U kunt meedenken over de doelen die we ons in 2024 willen stellen en realiseren.