Doorstroming senioren

Vaak wonen ouderen al lang in een woning. 40 Jaar is hierin geen uitzondering. Op een gegeven moment wordt het voor senioren moeilijker om de tuin bij te houden of de bovenverdieping goed en veilig te kunnen bereiken. Senioren kijken dan uit naar een appartement dichtbij voorzieningen maar vinden vaak de huurprijs van een appartement te hoog. Deze ligt vaak hoger dan de huurprijs van de grote eengezinswoning waar ze op dat moment wonen. Daarnaast is de lange inschrijftijd voor een seniorenwoning een reden om af te haken. De keuze om te verhuizen is daarom niet makkelijk gemaakt.

Om te zorgen voor een mooi aanbod zodat senioren toch naar een meer geschikte woning kunnen en willen verhuizen, biedt Woonmeij al sinds medio 2016 seniorenwoningen aan met voorrang voor woningzoekenden die een eengezinswoning van Woonmeij achterlaten. De kale huurprijs die zij betaalden, mogen zij meenemen naar het nieuwe appartement (er komen wel servicekosten bij). Hierdoor zijn er ook weer kansen voor starters en kleine gezinnen om te kunnen verhuizen naar een eengezinswoning.

Om alle woningzoekenden een eerlijke kans te blijven geven, wordt niet elke vrijgekomen woning in de brochure aangeboden volgens dit principe. Van ons woningbezit wordt ca. 1/3 deel aangeboden met het label ‘van groot naar beter’.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het project “van groot naar beter”:
  • In de woningadvertentie staat genoemd dat deze woning wordt aangeboden volgens het project “van groot naar beter”
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuispoort
  • U woont minimaal 1 jaar in een eengezinswoning van Woonmeij
  • Uw eengezinswoning heeft minimaal 3 slaapkamers
  • Uw eengezinswoning heeft géén seniorenlabel (65+)
  • Uw eengezinswoning heeft een kale huurprijs onder de liberalisatiegrens (lager dan € 879,66, prijspeil 2024)
  • U bent 65 jaar of ouder
  • U woont alleen of met uw partner
  • Het inkomen van u en uw partner mag niet meer zijn dan het maximum dat in de woningadvertentie staat vermeld 

Voor de volledige brochure kijkt u aan de rechterzijde of klikt u hier.

Brochures & formulieren