Home » Over woonmeij » Organisatie

Organisatie

Woonmeij is een woningcorporatie met ruim 5300 woningen in de gemeentes Meierijstad (regio’s Schijndel en Sint-Oedenrode) en Sint-Michielsgestel. Met hart voor wonen draagt Woonmeij graag haar steentje bij aan de woonwensen van onze huurders en woningzoekenden. Daarom werken wij voor nu en in de toekomst aan een ruime keuze in voldoende, betaalbare en duurzame woningen. En zetten wij ons, samen met huurders en lokale partners, in voor vitale buurten, wijken en dorpen. Want wonen doen we samen. Ook hebben we in ons werkgebied bedrijfspanden, parkeerplaatsen en garageboxen te huur.

Historie

Woonmeij ontstond op 1 januari 2018 uit een fusie tussen bouwvereniging Huis & Erf (Schijndel en Sint-Michielsgestel) en woningbouwvereniging Wovesto (Sint-Oedenrode). De voormalige corporaties vervulden gedurende vele jaren hun volkshuishoudelijke taken, Huis & Erf sinds 5 november 1917 en Wovesto sinds 18 oktober 1969.

Missie

Als woningcorporatie zorgen wij voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor huurders en woningzoekenden, die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien. Hun woonwensen zijn voor ons het vertrekpunt voor een divers woningaanbod. Ook werkt Woonmeij, samen met huurders en lokale partners, aan een vitale woonomgeving. Dat u zorgeloos kunt huren en wonen, daarvoor klopt ons hart voor wonen.

Koersplan

In ons Koersplan omschrijven we onze visie en we leggen uit hoe we onze missie handen en voeten geven. Dat doen we door te benoemen welke koers we in de periode 2019-2030 varen. En door in het Koersplan onze maatschappelijke-, vastgoed-, financiële- en organisatiedoelen op te nemen. Het Koersplan is tot stand gekomen in samenspraak met onze huurders en belanghouders. Ook bij de uitwerking en realisatie zullen zij een belangrijke stem hebben.

Organogram

Woonmeij heeft 70 medewerkers. Zij zetten zich dagelijks met hart voor wonen in voor de belangen van onze huurders en woningzoekenden. Het organogram van Woonmeij bekijkt u hier.

Kwaliteit

Voor Woonmeij is het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn. Dat ze zorgeloos kunnen huren. Door tevredenheid te meten en vragen te stellen over hoe onze dienstverlening wordt ervaren, kunnen we continu blijven verbeteren.  

Meten en verbeteren

Via de software van Inceptivize vragen we huurders om hun mening. Dit doen we heel concreet direct na een contact moment, maar we vragen ook wat huurders belangrijk vinden over meer algemene onderwerpen.

Het geeft ons niet alleen meer informatie over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Het maakt het ook mogelijk om direct contact op te nemen op het moment dat we niet aan verwachtingen voldoen.

Natuurlijk kunnen huurders ook altijd telefonisch contact opnemen met onze klantenservice.