Huuropzegging

U hebt verhuisplannen? Vooraf komt daar veel bij kijken. Om te voorkomen dat u iets vergeet, lopen we hieronder alles stap voor stap met u door.

Nieuwe woning gevonden

Als u een nieuwe woning hebt gevonden, kunt u direct uw huur opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand, dus wees er tijdig bij. Let op: de maand gaat in op de dag waarop wij uw huuropzegging ontvangen. Eerder uw huur opzeggen kan ook. Maximaal 3 maanden voordat u verhuist, kunt u dat al aan ons melden.  

Opzegging doorgeven

U zegt de huur schriftelijk op via het formulier "Huuropzegging". De huur opzeggen kan op elke werkdag van de maand. Op het formulier vermeldt u uw laatste huurdatum en uw nieuwe adres. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen. Ook alle medehuurders, de personen op wiens naam het contract ook staat, moeten hun handtekening onder de huuropzegging zetten. Bekijkt u ook alvast de regels waar u zich aan moet houden bij de uiteindelijke eindoplevering? 

De huur opzeggen via het huurdersportaal kan natuurlijk ook.

Bij overlijden

Bij overlijden is de procedure van de huuropzegging hetzelfde. Als u nabestaande of erfgenaam bent, kunt u op elke werkdag van de maand de huur opzeggen. Ook hierbij geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Opzeggen kunt u doen via het formulier Huuropzegging door overlijden. U voegt een kopie van de overlijdensakte toe.

Voorinspectie

Zodra uw huuropzegging bij ons binnen is, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij plannen direct afspraken voor de voorinspectie en de eindinspectie in. De voorinspectie vindt binnen 5 werkdagen plaats. We maken afspraken voor de eindoplevering. Wilt u goederen laten overnemen, dan kunt u dit in overleg met de nieuwe huurder regelen via een overnameformulier.

Sleuteloverdracht en afrekening

Uw woning wordt bij de sleuteloverdracht gecontroleerd door een verhuurmakelaar. Hij gaat na of alles volgens afspraak wordt opgeleverd. Indien er nog een openstaand saldo is, ontvangt u binnen 30 dagen een eindafrekening van de huur met het bedrag dat u nog van ons krijgt of wij nog van u krijgen. Let op: Wanneer u een appartement huurde, kan er op een later tijdstip ook nog een eindafrekening van de servicekosten komen.

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sociaal adviseurs. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 13.00 uur via (073) 544 06 06 of info@woonmeij.nl.