Home » Ik ben huurder » Samenwonen en medehuurderschap

Samenwonen en medehuurderschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract hebt, dan bent u automatisch medehuurder. Voor alle andere situaties gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw partner woont minimaal twee jaar in de woning en kan dit aantonen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.
  • U vormt samen één duurzaam gemeenschappelijk huishouden. Let op: Kinderen, ouders, broers en zussen komen hiervoor niet in aanmerking.
  • U en uw partner hebben geen huurachterstand.
  • Uw woning is passend.

Aanvragen medehuurderschap

Als u aan alle voorwaarden voldoet, levert u een schriftelijk verzoek in bij onze medewerker Wonen. De medewerker beoordeelt uw aanvraag tot medehuurderschap. Ook kan de medewerker u informeren over welke documenten u nodig hebt en hoe het traject verloopt.

Huurrechten en plichten

Als uw partner medehuurder is, dan heeft hij/zij dezelfde huurrechten en -plichten als u. Op een rijtje:

  • U bent beiden hoofdelijk verantwoordelijk voor de woning, het betalen van de huur, het tekenen van de huuropzegging en het opleveren van de woning.
  • U hebt beiden recht op huurbescherming.
  • Als een van beiden overlijdt, mag de ander in de woning blijven wonen.

Verbreken relatie

Wanneer u uw relatie verbreekt, hebt u beiden evenveel recht op de woning. Wie in de woning blijft, beslist u onderling of met hulp van een rechter. Of u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie bekijkt u hier. Relatiebreuk is geen reden voor urgentie. Kunt u echter aantonen dat u de dagelijkse zorg heeft voor minderjarige kinderen? Dan kunt u onder voorwaarden mogelijk urgentie aanvragen.