Samenwonen en medehuurderschap

Verzoek tot samenwonen of inwonen

Als je met je partner gaat samenwonen, geef je dat aan ons door met het formulier Verzoek tot samenwonen. Let op: Kinderen, ouders, broers en zussen komen hiervoor dus niet in aanmerking.

Wil je een verzoek tot (tijdelijke) inwoning indienen voor iemand anders dan jouw partner? Dan geef je dat aan ons door met het formulier Verzoek inwonen. Meld het ook bij ons wanneer de inwoning weer beeindigd is.

Aanvragen medehuurderschap

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan ben je automatisch medehuurder. Let op: Kinderen, ouders, broers en zussen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Voor alle andere situaties gelden de volgende voorwaarden:

 • Jouw partner woont minimaal twee jaar in de woning en kan dit aantonen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP).
 • Jij en je partner hebben geen huurachterstand.
 • Jouw woning is passend.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, lever je een schriftelijk verzoek tot medehuurderschap in bij onze verhuurmakelaar. De verhuurmakelaar beoordeelt de aanvraag.

Huurrechten en -plichten

Als jouw partner medehuurder is, dan heeft hij/zij dezelfde huurrechten en -plichten als jij. Op een rijtje:

 • Jullie zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de woning, het betalen van de huur, het tekenen van de huuropzegging en het opleveren van de woning;
 • Jullie hebben beiden recht op huurbescherming;
 • Bij een verbroken relatie hebben jullie allebei evenveel recht op de woning.
 • Als een van beiden overlijdt, mag de ander in de woning blijven wonen.
Huurbescherming weeskinderen

Per 1 januari 2024 is de Wet Huurbescherming weeskinderen van kracht. Hiermee kunnen thuiswonende, meerderjarige kinderen van wie de ouders overlijden, tot hun 27ste levensjaar in het huis blijven wonen.

Hieronder zie wat er volgens deze wet van verhuurders, zoals Woonmeij, wordt verwacht:  

 • Woonmeij moet achterblijvers, waaronder weeskinderen, informeren over hun rechten en plichten;   

 • Een jongvolwassen weeskind tussen 16 en 28 jaar zet de huurovereenkomst na het overlijden van de ouder voort tot het 28ste levensjaar; 

 • Hierbij kijken we niet naar inkomen, grootte van de woning en financiële passendheid; 

 • We verlagen de huurprijs tot de huurtoeslaggrens; 

 • Het recht op voortzetting van de huurovereenkomst stopt op de 28ste verjaardag. De huurovereenkomst eindigt niet vanzelf. Woonmeij moet de huurovereenkomst opzeggen;  

 • Na opzegging van de huurovereenkomst biedt Woonmeij een vervangende huurwoning aan voor onbepaalde tijd; 

 • Is de woning wel passend qua huishouden en inkomen? Dan is het mogelijk om direct na het overlijden van de ouder(s) een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten met de achterblijver(s). 

We begrijpen dat dit een moeilijke tijd voor je is. Uiteraard kijken we in een persoonlijk gesprek graag met je naar de mogelijkheden.  

Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer: (073) 544 06 06