Samenwonen en medehuurderschap

Verzoek tot samenwonen of inwonen

Als je met je partner gaat samenwonen, geef je dat aan ons door met het formulier Verzoek tot samenwonen. Let op: Kinderen, ouders, broers en zussen komen hiervoor dus niet in aanmerking.

Wil je een verzoek tot (tijdelijke) inwoning indienen voor iemand anders dan jouw partner? Dan geef je dat aan ons door met het formulier Verzoek inwonen. Meld het ook bij ons wanneer de inwoning weer beeindigd is.

Aanvragen medehuurderschap

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan ben je automatisch medehuurder. Let op: Kinderen, ouders, broers en zussen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Voor alle andere situaties gelden de volgende voorwaarden:

 • Jouw partner woont minimaal twee jaar in de woning en kan dit aantonen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP).
 • Jij en je partner hebben geen huurachterstand.
 • Jouw woning is passend.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, lever je een schriftelijk verzoek tot medehuurderschap in bij onze verhuurmakelaar. De verhuurmakelaar beoordeelt de aanvraag.

Huurrechten en -plichten

Als jouw partner medehuurder is, dan heeft hij/zij dezelfde huurrechten en -plichten als jij. Op een rijtje:

 • Jullie zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de woning, het betalen van de huur, het tekenen van de huuropzegging en het opleveren van de woning;
 • Jullie hebben beiden recht op huurbescherming;
 • Bij een verbroken relatie hebben jullie allebei evenveel recht op de woning.
 • Als een van beiden overlijdt, mag de ander in de woning blijven wonen.
Huurbescherming weeskinderen

Per 1 januari 2024 is de Wet Huurbescherming weeskinderen van kracht. Hiermee kunnen thuiswonende, jongvolwassenen van wie de ouders overlijden, tot hun 28ste levensjaar in het huis blijven wonen. Zij moeten dan wel aan de voorwaarden van de wet voldoen. Dit beoordelen wij per situatie.

Hieronder zie je wat er volgens deze wet in het algemeen van verhuurders, zoals Woonmeij, wordt verwacht:

 • Woonmeij moet achterblijvers, waaronder weeskinderen, informeren over hun rechten en plichten;
 • Een jongvolwassen weeskind tussen 16 en 28 jaar mag de huurovereenkomst voortzetten na het overlijden van de ouder tot het 28ste levensjaar;
 • Jongvolwassenen tussen de 16 en 28 jaar die geen wees zijn geworden door het overlijden van hun vader/moeder, maar geen contact meer hebben met hun nog levende vader/moeder, kunnen onder bepaalde voorwaarden mogelijk ook het huurcontract voortzetten;
 • Broers en/of zussen die ouder zijn dan 16 jaar worden bij voortzetting van de huurovereenkomst door het oudste weeskind medehuurder;
 • We verlagen de huurprijs tot de huurtoeslaggrens die geldt voor de leeftijd van het weeskind;
 • Als het weeskind 28 jaar wordt, mag Woonmeij de huurovereenkomst opzeggen. Woonmeij kan dat alleen als er andere passende woonruimte beschikbaar is.
 • Verlaat het oudste weeskind de woning of overlijdt hij/zij voor zijn 28e, dan mogen de broers en/of zussen die medehuurder zijn geworden in de woning blijven wonen totdat het oudste kind 28 jaar wordt of was geworden. Zij moeten dan o.a. de huurprijs wel kunnen betalen;

We begrijpen dat dit een moeilijke tijd voor je is. Uiteraard kijken we in een persoonlijk gesprek graag met je naar de mogelijkheden.  

Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer: (073) 544 06 06