Home » Ik ben huurder » Samenwonen en medehuurderschap

Samenwonen en medehuurderschap

Verzoek tot samenwonen of inwonen

Als u met uw partner gaat samenwonen, geeft u dat aan ons door met het formulier Verzoek tot samenwonen. Let op: Kinderen, ouders, broers en zussen komen hiervoor dus niet in aanmerking.

Wilt u een verzoek tot (tijdelijke) inwoning indienen voor iemand anders dan uw partner? Dan geeft u dat aan ons door met het formulier Verzoek inwonen. Wij vragen u om het ook weer bij ons te melden wanneer aan de inwoning een einde is gekomen.

Aanvragen medehuurderschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan bent u automatisch medehuurder. Let op: Kinderen, ouders, broers en zussen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap. Voor alle andere situaties gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw partner woont minimaal twee jaar in de woning en kan dit aantonen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP).
  • U en uw partner hebben geen huurachterstand.
  • Uw woning is passend.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, levert u een schriftelijk verzoek tot medehuurderschap in bij onze verhuurmakelaar. De verhuurmakelaar beoordeelt uw aanvraag.

Huurrechten en -plichten

Als uw partner medehuurder is, dan heeft hij/zij dezelfde huurrechten en -plichten als u. Op een rijtje:

  • U bent beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de woning, het betalen van de huur, het tekenen van de huuropzegging en het opleveren van de woning.
  • U hebt beiden recht op huurbescherming.
  • Bij een verbroken relatie hebt u beiden evenveel recht op de woning.
  • Als een van beiden overlijdt, mag de ander in de woning blijven wonen.