Duurzaamheid

Duurzaam wonen is belangrijk voor Woonmeij en zeker ook voor jou als huurder. 

Op onze website vind je informatie over verschillende onderwerpen die met duurzaam wonen te maken hebben.
Onze doelen tot 2050 en wat we op het gebied van energie, circulariteit, bewustwording en biodiversiteit & klimaataanpassing doen om die te behalen lees je in onze duurzaamheidskapstok


 

CO2 footprint

Scope 1

Onder scope 1 valt de directe CO2-uitstoot* van Woonmeij. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door onze eigen bronnen, zoals gasverbruik voor verwarming van het kantoor en CO2-uitstoot van onze zakelijke auto’s. Voor Woonmeij was de CO2-uitstoot in 2022 49,8 ton. Dat is 13,4% lager dan in 2021. Dit komt vooral door een lager gasverbruik, omdat we de thermostaat van het kantoor hebben teruggedraaid van 21 naar 19 graden.

* hiermee bedoelen we de totale uitstoot van broeikaststoffen door Woonmeij. We berekenen momenteel alleen de CO2-uitstoot, omdat andere uitstoot niet direct van toepassing is.

Scope 2

Scope 2 omvat de indirecte uitstoot binnen Woonmeij. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door externe bronnen die wel door Woonmeij worden gebruikt, denk o.a. aan de opwekking en het verbruik van elektriciteit en de warmte van stadsverwarming. Voor Woonmeij was de uitstoot in 2022 17,4 ton CO2. Dat is 39% lager dan in 2021. Deze daling komt door de inkoop van groene stroom. Binnen deze scope zien we wel een toename van CO2-uitstoot bij het gebruik van elektrische auto’s (dit werd niet gemeten in 2021) en het gebruik van privé auto’s voor zakelijk verkeer. Dit laatste betreft zelfs een toename van 5 naar 8,43 ton CO2.

Scope 3

Onder scope 3 valt de indirecte uitstoot buiten Woonmeij. In het algemeen hebben wij hier als organisatie weinig invloed op. Denk aan woon-werkverkeer, verbruik van materiaal, transport door leveranciers en inkoop van producten of diensten. Deze scope is zeer omvangrijk en we kunnen nog niet alles meten. Daarom richten we ons alleen op het meten van het woon-werkverkeer en verbruik van drinkwater. Dat was in 2022 39,5 ton CO2. Dit is een stijging van 128% t.o.v. 2021. Dit komt omdat er in 2021 weinig woon-werkverkeer was vanwege corona. In 2022 was het woon-werkverkeer weer op het oude niveau van vóór de coronapandemie. 

Totale CO2-uitstoot

Als we scope 1, 2 en 3 bij elkaar optellen, komen we uit op een totale CO2-uitstoot van 106,8 ton in 2022. Dat is een lichte stijging van 3,2% t.o.v. 2021.

CO2-uitstoot huurders

Onze huurders verbruiken elektriciteit en in veel gevallen gas in onze woningen. Deze CO2-uitstoot nemen wij niet mee in onze CO2 footprint. Het is echter wel interessant om te weten hoeveel deze uitstoot is. De CO2-uitstoot van onze huurders voor het gebruik van gas en elektriciteit in 2022 is 11.993.817 kilo CO2. Dat is een daling van 9,3% t.o.v. 2021. Deze daling is vooral te verklaren door de hogere energiekosten en als gevolg daarvan een lager energieverbruik.