Huurbetaling

Wanneer u huurt van Woonmeij moet u de huur voor de eerste van de maand betalen. Dit kunt u regelen met een automatische incasso. Nadat u een machtiging voor een automatische incasso hebt getekend, wordt de huur op de eerste van de maand automatisch afgeschreven. U hebt geen omkijken meer naar het betalen van uw huur. Wijzigingen in de huurprijs worden automatisch doorgevoerd, makkelijk toch?

Het bankrekeningnummer voor de huurbetaling is NL32RABO0147109000 t.n.v. Woonmeij te Schijndel.

In het huurdersportaal van Woonmeij vindt u uw openstaande betalingen.

In de brochure "Huur betalen" vindt u informatie over:

  • automatische incasso
  • huurachterstand
  • betalingsregeling
  • professionele hulpverlening 
Hebt u een huurachterstand?

Dan volgen wij een vaste werkwijze. Hebt u de huur niet betaald? U ontvangt dan na twee weken een ingebrekestelling van ons. Dit is het moment waarop Woonmeij u in de gelegenheid stelt om de betalingsachterstand binnen 5 dagen alsnog te betalen of contact op te nemen voor een (betalings)afspraak. Reageert u niet op deze herinnering? Dan ontvangt u een laatste herinnering om de huur binnen 5 dagen te betalen of contact op te nemen. Hebt u eind van de maand nog niet betaald, dan ontvangt u in het begin van de daaropvolgende maand een sommatie.

  • Woonmeij verzoekt u in de brief dringend om uw betalingsachterstand binnen 14 dagen alsnog te betalen.
  • Betaalt u dan nog niet? Dan schakelen wij de deurwaarder in. De kosten van de deurwaarder komen voor uw rekening.
  • In het uiterste geval vragen wij aan de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden en uw woning te mogen ontruimen.
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Deze wijziging betekent voor ons als woningcorporatie dat wij verplicht zijn om gegevens van huurders met problematische huurachterstand te delen met de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente. Dat deden we al, maar alleen met toestemming van de huurder zelf. Vanaf 1 januari 2021 hebben wij deze toestemming niet meer nodig.

Gemeenten krijgen hierdoor eerder mensen met schulden in beeld en kunnen zij dus ook eerder schuldhulpverlening aanbieden.

Huurverhoging

Jaarlijks worden op 1 juli de huren verhoogd. Uiterlijk eind april ontvangen onze huurders een brief met de huurverhoging in de bus. Naast de nieuwe huurprijs staan ook de nieuwe servicekosten in deze brief vermeld. Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging? Kijk dan hier hoe en in welke gevallen dit kan.