Home » Over woonmeij » Vereniging

Vereniging

 

De juridische rechtsvorm van Woonmeij is een vereniging. Bekijk hier de statuten van onze vereniging. 

Jaarverslagen

Lees hier onze jaarverslagen.

Leden

Hoofdstuk II van onze statuten gaat over de leden van onze vereniging. Woonmeij werkt met een huishoudelijk reglement. Hierin wordt de toelatingsprocedure beschreven voor nieuwe leden van Woonmeij. Wat dit precies inhoudt leest u hier. Huurt u van Woonmeij en wilt u lid worden? Dan vindt u hier het aanmeldingsformulier.

Algemene ledenvergadering

Hoofdstuk III van onze statuten gaat over de algemene ledenvergadering.

Twee keer per jaar organiseert Woonmeij een algemene ledenvergadering. De Raad van Commissarissen vraagt de algemene ledenvergadering om advies uit te brengen over een aantal onderwerpen. Ook heeft de algemene ledenvergadering de taak om aan de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. Wij vinden het belangrijk dat onze leden meedenken over het beleid. Daarom gaat de Raad van Commissarissen met de algemene ledenvergadering over bijvoorbeeld het ondernemingsplan in gesprek.

De laatste algemene ledenvergadering van Woonmeij heeft plaatsgevonden op 25 juni 2019

De vergaderstukken bekijkt u hier:

Van het jaarverslag is ook een samenvatting gemaakt. Deze treft u hier aan.

Bestuur

De directeur-bestuurder Mark Wonders leidt de vereniging Woonmeij.  

Bestuursreglement

Hoofdstuk V van onze statuten gaat over het bestuur. Verder staan de zakelijke afspraken tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen in het bestuursreglement. Ook de werkafspraken staan in dit reglement. De bevoegdheden van de directeur-bestuurder staan opgenomen in de procuratieregeling. Ook de bevoegdheden van de andere medewerkers van Woonmeij staan hierin opgenomen.

Raad van Commissarissen

De bestuurder leidt Woonmeij. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de taakinvulling van de directeur-bestuurder. Bovendien is de raad sparringpartner voor de bestuurder. 

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende 5 personen:

  • David Lauwen, voorzitter
  • Annemarie Moons
  • Eric Schellekens
  • Jaap Liebregt
  • Harry Salemink

Benieuwd naar de achtergrond van onze commissarissen? Klik dan hier.

Reglement Raad van Commissarissen

Hoofdstuk VI van onze statuten gaat over de Raad van Commissarissen.Verder staan in het reglement Raad van Commissarissen de werkafspraken.

Rooster van aftreden

U vindt hier het rooster van aftreden van onze Raad van Commissarissen.

Profielschets

U vindt hier de profielschets van onze Raad van Commissarissen.

Adviescommissies

Ter ondersteuning van het toezicht heeft de Raad van Commissarissen twee adviescommissies.

De audit- en vastgoedcommissie heeft de financiële zaken van Woonmeij als aandachtsgebied.
Lees hier het reglement auditcommissie.

De selectie-/remuneratiecommissie heeft de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen als aandachtsgebied.
Lees hier het reglement selectie-/remuneratiecommissie.

Visie

Bestuur en Raad van Commissarissen hebben hun visie op toezicht en bestuur vastgelegd in een gelijknamig document.

Beloningsbeleid

De Raad van Commissarissen doet jaarlijks verslag van het beloningsbeleid en de beloning van bestuur en Raad van Commissarissen in het vorige boekjaar.

In het jaarverslag 2018 vindt u onder 3.3.4 informatie over de bezoldiging van het bestuur. Paragraaf 3.4.3 geeft informatie over de bezoldiging van de leden van de RvC.