Home » Over woonmeij » Vereniging

Vereniging

 

De juridische rechtsvorm van Woonmeij is een vereniging. Bekijk hier de statuten van onze vereniging. 

Jaarverslagen

Lees hier onze jaarverslagen.

Leden

Hoofdstuk II van onze statuten gaat over de leden van onze vereniging. 

Algemene ledenvergadering

Hoofdstuk III van onze statuten gaat over de algemene ledenvergadering.

Twee keer per jaar organiseert Woonmeij een algemene ledenvergadering. De Raad van Commissarissen vraagt de algemene ledenvergadering om advies uit te brengen over een aantal onderwerpen. Ook heeft de algemene ledenvergadering de taak om aan de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. Wij vinden het belangrijk dat onze leden meedenken over het beleid. Daarom gaat de Raad van Commissarissen met de algemene ledenvergadering over bijvoorbeeld het ondernemingsplan in gesprek.

Eerste algemene ledenvergadering Woonmeij 27 juni 2018

Onze leden ontvangen per post een uitnodiging voor deze vergadering. 

De vergaderstukken bekijkt u hier:

Bestuur

Twee directeur-bestuurders, samen het bestuur, leiden de vereniging Woonmeij.  Leo Overmars, de bestuurder met het volkshuisvestelijk profiel, is voorzitter van het bestuur. Mark Wonders, de bestuurder met het financieel/bedrijfskundig profiel, is lid van het bestuur. De taakverdeling van onze directeur-bestuurders vindt u hier.

Bestuursreglement

Hoofdstuk V van onze statuten gaat over het bestuur. Verder staan de zakelijke afspraken tussen de directeur-bestuurders en de Raad van Commissarissen in het bestuursreglement. Ook de werkafspraken staan in dit reglement.

Raad van Commissarissen

Het bestuur leidt Woonmeij. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de taakinvulling van de directeur-bestuurders. Bovendien is de raad sparringpartner voor het bestuur. 

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende 6 personen:

  • Daan Hermes, voorzitter
  • Rini Braat, vice-voorzitter
  • Wim Kelders
  • David Lauwen
  • Annemarie Moons
  • Eric Schellekens

Benieuwd naar de achtergrond van onze commissarissen? Klik dan hier.

Reglement Raad van Commissarissen

Hoofdstuk VI van onze statuten gaat over de Raad van Commissarissen.Verder staan in het reglement Raad van Commissarissen de werkafspraken.

Rooster van aftreden

U vindt hier het rooster van aftreden van onze Raad van Commissarissen.

Profielschets

U vindt hier de profielschets van onze Raad van Commissarissen.

Adviescommissies

Ter ondersteuning van het toezicht heeft de Raad van Commissarissen twee adviescommissies.

De auditcommissie heeft de financiële zaken van Woonmeij als aandachtsgebied.
Lees hier het reglement auditcommissie.

De selectie-/renumeratiecommissie heeft de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen als aandachtsgebied.
Lees hier het reglement selectie-/remuneratiecommissie.

Beloningsbeleid

De Raad van Commissarissen doet jaarlijks verslag van het beloningsbeleid en de beloning van bestuur en Raad van Commissarissen in het vorige boekjaar.

Voor voormalig Huis & Erf vindt u het verslag beloningsbeleid en beloning bestuur en het verslag beloningsbeleid en beloning Raad van Toezicht in hoofdstuk 5 'Verantwoordling WNT' van het jaarverslag Huis & Erf 2016.  

Voor voormalig Wovesto vindt u het verslag beloningsbeleid en beloning bestuur in het hoofdstuk 'Bestuursverslag 2016' en het verslag beloningsbeleid en beloning Raad van Commissarissen in het hoofdstuk 'Raad van Commissarissen' van het jaarverslag Wovesto 2016.