ANBI-status

Overzicht van onze bedrijfsgegevens in het kader van de regels voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's):

  • De naam van de instelling is Woonmeij.
  • Ons RSIN/fiscaal nummer is 002592137.
  • Onze contactgegevens staan op de pagina contact.
  • Onze doelstellingen staan in onze statuten op de pagina vereniging.
  • Ons beleidsplan staat onder de kopjes missie en visie op de pagina organisatie.
  • Onze bestuurssamenstelling staat onder het kopje bestuur op de pagina vereniging. Hier staat in het bestuursreglement ook de structuur van ons bestuur.
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten staat in het jaarverslag. 
  • Het beloningsbeleid staat onder het kopje beloningsbeleid op de pagina vereniging.        
  • De financiële verantwoording staat in het jaarverslag.
  • Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet gegevens publiceren op een eigen website. Dat doen we met bijgaand formulier.