Disclaimer

Woonmeij doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat de informatie op deze website actueel, volledig en correct is, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat zij wordt gepresenteerd of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Niet aansprakelijk

Woonmeij, alsmede bedrijven die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze website, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor redactionele of technische fouten die in de website voorkomen. Ook zijn deze bedrijven niet verantwoordelijk voor vervolgschade door het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van deze website of van de links van en naar websites van derden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze website.