Koopgarant

Kopen met Koopgarant is kopen met korting. Daarbij bent u er zeker van dat Woonmeij uw woning terugkoopt op het moment dat u de woning gaat verkopen; dit is de zogenaamde terugkoopgarantie. Meer informatie hierover vindt u in de Op Maat informatiefolder.
 

Bij Woonmeij is kopen met Koopgarant alleen toegepast bij woningen van voormalig Huis & Erf.

U wilt uw Koopgarant woning terug verkopen?

Hebt u in het verleden een woning gekocht met Koopgarant en wilt u deze terug verkopen? Laat het ons weten. De volgende werkwijze wordt gehanteerd:

  1. U stuurt een aangetekende brief naar Woonmeij. In deze brief geeft u aan dat u uw woning wenst te verkopen.
  2. Uw woning wordt getaxeerd door een onafhankelijke taxateur, waarbij u keuze krijgt uit verschillende taxateurs.
  3. Eventueel schakelt Woonmeij een bouwkundig bureau in voor het opstellen van een bouwkundig rapport over de onderhoudsstaat van uw woning.
  4. U krijgt een terugkoopaanbieding. Hier staat in tegen welke waarde Woonmeij de woning terugkoopt. Dit is onderbouwd met een berekening. De basis voor de terugkoopwaarde is de getaxeerde marktwaarde. Verder gelden uiteraard de afspraken die u met Woonmeij hebt gemaakt bij aanvang van de koopovereenkomst, waaronder de verdeling van de gemaakte winst of het verlies (verrekening van de waardeontwikkeling).
  5. Als u akkoord bent, wordt de terugkoopovereenkomst opgesteld en getekend.
  6. De eigendomsoverdracht vindt plaats exact drie maanden nadat Woonmeij van u de aangetekende brief met terugkoopverzoek hebt ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

Uiteraard is dit een beknopte beschrijving van het gehele proces. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Mag ik mijn Koopgarant woning ook zelf verkopen?

Dat mag helaas niet. Naast dat Woonmeij de plicht heeft om de woning van u terug te kopen, hebt u ook de verplichting de woning aan Woonmeij terug te verkopen.

Kan ik de Koopgarantregeling afkopen?

Dat kan op voorwaarde dat de woning een verkoopbestemming heeft. Als Woonmeij de woning wil verhuren, is deze mogelijkheid er niet. Hebt u interesse in het afkopen van de Koopgarantregeling? Neem dan contact met ons op.

Ik wil mijn Koopgarant woning terug verkopen en daarna graag huren, kan dat?

Dit is mogelijk in bepaalde situaties, waarbij er zeer specifieke regels gelden. Zo dient de woning allereerst een verhuurbestemming te hebben. En is er een onderscheid tussen 'huurrecht' en 'huurgarantie'. 

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sociaal adviseurs. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 13.00 uur via (073) 544 06 06 of info@woonmeij.nl.