Servicekosten

Woont u in een appartement? Dan betaalt u maandelijks naast de kale (netto) huurprijs ook een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor diverse leveringen en diensten, zoals bijvoorbeeld elektraverbruik van de algemene verlichting. Het bedrag dat u betaalt is een voorschotbedrag. De werkelijke kosten van deze leveringen en diensten worden één keer per jaar met u afgerekend. Wettelijk moet dit voor 1 juli na het einde van het jaar, oftewel na 31 december. Het verschil tussen de bedragen van de werkelijke kosten en de door u betaalde voorschotten rekenen wij met u af over de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

Tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming

Vanwege de hoge energielasten heeft de overheid de subsidie ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming’ ingevoerd voor 2023. Wij hebben deze subsidie aangevraagd voor de bewoners van de flats met blokverwarming en voor de bewoners van de onzelfstandige woningen/kamers. Deze subsidie nemen wij voor u mee bij de eindafrekening servicekosten over 2023 die u in juni 2024 ontvangt.

Lagere werkelijke kosten

Als uit de afrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn dan de betaalde voorschotten, dan storten wij het verschil op uw bankrekening terug.

Hogere werkelijke kosten

Als uit de afrekening blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde voorschotten, dan verzoeken wij u het verschil bij te betalen.

Verhuisd

Bent u verhuisd in het jaar waarop de afrekening betrekking heeft? Dan is de afrekening alleen berekend over de dagen die u in de betreffende woning woonde. U ontvangt de afrekening dan ook na het einde van het jaar dat wordt afgerekend, voor 1 juli.