Home » Over woonmeij » Wat kunt u doen bij een klacht?

Wat kunt u doen bij een klacht?

 

Voor Woonmeij is het belangrijk dat u tevreden bent. Daarom doen wij er alles aan om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij willen het graag weten als u iets dwars zit. Want alleen als we uw klacht kennen, kunnen we er iets aan doen.

Lees in de brochure Werkwijze klachtenafhandeling hoe u een klacht kunt indienen. Wij doen er alles aan om samen met u tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt kunt u met uw klacht naar de klachtenadvies-commissie.

Klachtenadviescommissie

Klachten van huurders van Woonmeij, JOOST (Boxtel/Rosmalen), Woonveste (Drunen), Charlotte van Beuningen (Vught) en Area (Uden/Veghel) worden volgens een vastgesteld reglement behandeld door een onafhankelijke klachtenadviescommissie. De commissieleden werken niet bij de woningcorporaties.

Let op: De klachtenadviescommissie neemt alleen klachten in behandeling die door u al eerder aan Woonmeij zijn gemeld en waarvoor Woonmeij voldoende kans heeft gehad om deze op te lossen.

Corona

In tegenstelling tot hetgeen opgenomen staat in het reglement van de klachtenadviescommissie en in de brochure, worden er op dit moment geen fysieke hoorzittingen gehouden.