Home » Ik ben huurder » Alles over huren » Naamswijziging huurcontract

Naamswijziging huurcontract

Als u en uw partner beiden huurder zijn, dan hebt u dezelfde huurrechten en -plichten. Op een rijtje:

  • U bent beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de woning, het betalen van de huur, het tekenen van de huuropzegging en het opleveren van de woning.
  • U hebt beiden recht op huurbescherming.
  • Bij een verbroken relatie hebt u beiden evenveel recht op de woning.
  • Als een van beiden overlijdt, mag de ander in de woning blijven wonen.

 Verbroken relatie

Wanneer uw relatie is verbroken, hebt u beiden evenveel recht op de woning. Wie in de woning blijft wonen, beslist u onderling of met hulp van een rechter. 
Degene die in de woning blijft wonen, levert de formulieren "verzoek naamswijziging (verbroken relatie)" en het "machtigingsformulier automatische incasso" bij ons in. Beide formulieren vindt u aan de rechterzijde.
Degene die niet in de woning blijft wonen, levert het "verzoek afstand huurrechten (verbroken relatie)" in. Ook dit formulier vindt u aan de rechterzijde. Woonmeij dient alle formulieren ingevuld en ondertekend te ontvangen.

Of u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie bekijkt u hier. Relatiebreuk is geen reden voor urgentie. Kunt u echter aantonen dat u de dagelijkse zorg heeft voor minderjarige kinderen? Dan kunt u onder voorwaarden mogelijk urgentie aanvragen.

Overlijden partner

Wanneer uw partner is overleden, mag u in de woning blijven wonen. Denkt u er wel aan om de formulieren "verzoek naamswijziging (overlijden partner)" en het "machtigingsformulier automatische incasso" bij ons in te leveren? Beide formulieren vindt u aan de rechterzijde.