Slimmer kopen®

Slimmer Kopen® is een woonproduct dat Woonmeij (alleen bij de woningen van voormalig Wovesto) in het verleden aangeboden heeft. In verband met aangescherpte regelgeving kan Woonmeij op dit moment helaas geen Slimmer Kopen® woningen aanbieden. Wij geven toch nog graag informatie over dit product, aangezien wij nog wel belang hebben in woningen die in het verleden met Slimmer Kopen® verkocht zijn.

Zo lang u eigenaar bent

Géén addertjes onder het gras. U bent volledig eigenaar van de woning, kunt de hypotheekrente aftrekken, bouwt vermogen op door waardevermeerdering van uw woning en bent geheel vrij om uw woning aan te passen. U bent bij Slimmer Kopen® wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Twijfelt u of u iets mag of moet doen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of bij het oversluiten van de hypotheek? Raadpleeg dan uw koopovereenkomst en/of uw akte van levering. Eventueel kunt u ook nog de aanvullende algemene voorwaarden raadplegen die in uw situatie van toepassing zijn. Hebt u daarna nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

U wilt uw Slimmer Kopen® woning terug verkopen?

Wilt u (in de toekomst) uw woning verkopen, dan biedt u deze eerst aan Woonmeij aan. Na een onafhankelijke taxatie betaalt Woonmeij u de oorspronkelijke koopprijs plus een deel van de waardeontwikkeling. Welk deel? Dat hangt af van de reductie waarvoor u bij de aankoop hebt gekozen. Hoe groter deze reductie, hoe groter het aandeel van de waardeontwikkeling dat u met Woonmeij moet delen. Mocht uw woning in waarde zijn gedaald, dan deelt u ook het verlies met Woonmeij. Een veilig idee.

Maar wat gebeurt er dan met verbeteringen die u zelf aanbrengt? Verbeteringen aan de keuken bijvoorbeeld, de badkamer, het sanitair, de verwarming? Of een uitbreiding, zoals een dakkapel of een serre? Van dergelijke verbeteringen wordt de waarde van de verbetering eerst afgetrokken van de waardevermeerdering die u moet delen. Met andere woorden: de waardevermeerdering van de genoemde verbeteringen is volledig voor u.

Het proces tot terugkoop in het kort

Hebt u in het verleden een woning gekocht met Slimmer Kopen® en wilt u deze terug verkopen? Laat het ons weten. De volgende werkwijze wordt gehanteerd:

  1. U stuurt een aangetekende brief naar Woonmeij. In deze brief geeft u aan dat u uw woning wenst te verkopen.
  2. Uw woning wordt getaxeerd door een onafhankelijke taxateur.
  3. Eventueel schakelt Woonmeij een bouwkundig bureau in voor het opstellen van een bouwkundig rapport over de onderhoudsstaat van uw woning.
  4. U krijgt een terugkoopaanbieding. Hier staat in tegen welke waarde Woonmeij de woning terugkoopt. Deze terugkoopaanbieding is onderbouwd met een berekening. De basis voor de terugkoopwaarde is de getaxeerde marktwaarde. Verder gelden uiteraard de afspraken die u met Woonmeij hebt gemaakt bij aanvang van de koopovereenkomst, waaronder de verdeling van de gemaakte winst of verlies (verrekening van de waardeontwikkeling),
  5. Als u akkoord bent, wordt de terugkoopovereenkomst opgesteld en getekend.
  6. De eigendomsoverdracht vindt plaats exact drie maanden nadat Woonmeij van u de aangetekende brief met terugkoopverzoek hebt ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

Uiteraard is dit een beknopte beschrijving van het gehele proces. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 
 

Kan Woonmeij er ook voor kiezen mijn Slimmer Kopen® woning niet terug te kopen?

Dat kan. Woonmeij heeft bij Slimmer Kopen® namelijk geen terugkoopplicht, enkel een eerste terugkooprecht. In de praktijk hebben we alle met Slimmer Kopen® verkochte woningen nog teruggekocht, zodra de eigenaar de woning aan ons aangeboden heeft. Woonmeij behoudt echter het recht van terugkoop af te zien. Indien Woonmeij hier gebruikt van maakt, maken we afspraken over de afkoop van de door Woonmeij verstrekte korting en de claim op de waardeontwikkeling.
 

Ik woon zelf tijdelijk niet in mijn Slimmer Kopen® woning. Mag ik de woning verhuren?

Het is niet toegestaan om uw met Slimmer Kopen® gekochte woning te verhuren. De korting die u bij aankoop hebt gekregen, is bedoeld om u tegen een aantrekkelijke prijs te laten wonen en niet om onder (extra) gunstige voorwaarden een woning te laten verhuren. U moet de woning dus zelf bewonen. Bent u van mening dat uw persoonlijke situatie dusdanig is dat voldoen aan de zelfbewoningsverplichting (tijdelijk) niet mogelijk is, maar verkopen geen wenselijke situatie is? Leg uw situatie dan aan ons voor.

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sociaal adviseurs. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 13.00 uur via (073) 544 06 06 of info@woonmeij.nl.