Wet eenmalige huurverlaging 2023

In 2023 is de wet eenmalige huurverlaging 2023 ingegaan. Voor sommige huurders ging daarom de huur in 2023 omlaag. Of jij nog recht hebt op een huurverlaging lees je hieronder:  
 

Voorwaarden voor de aanvraag huurverlaging

Je krijgt de eenmalige huurverlaging als:

  • je woont in een sociale huurwoning, en
  • je huurovereenkomst is ingegaan vóór 2 maart 2023, en
  • je kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 577,91 per maand (dit is de huur zonder servicekosten), en
  • je woont alleen en je inkomen is sinds 6 maanden flink gedaald en is het laatste half jaar in totaal lager dan € 11.625. Of lager dan € 12.300 als je AOW krijgt, of
  • je woont met 2 of meer personen, je inkomen is sinds 6 maanden flink gedaald en is het laatste half jaar in totaal lager dan € 15.135. Of lager dan € 16.365 als je AOW krijgt. 
  • heb je inwonende kinderen met een eigen inkomen? Alleen als ze 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee in het gezamenlijk inkomen van het laatste half jaar.
     
Hoeveel gaat de huur omlaag?

Zijn al bovenstaande punten op jouw situatie van toepassing, dan verlagen we de kale huur naar € 577,91 per maand (prijspeil 2024).
 

Huurverlaging aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden voor huurverlaging? Dan kun je tot uiterlijk 31 december 2024 huurverlaging aanvragen. 
Stuur een mail naar info@woonmeij.nl en zet er de volgende gegevens in: 

(Kopieer onderstaande tekst naar je mail)
-----

Ik wil de eenmalige huurverlaging 2023 aanvragen. De reden hiervoor is:

O Mijn inkomen is al minstens 6 maanden lager dan de inkomensgrens voor huurverlaging.  

O De samenstelling van mijn huishouden is veranderd waardoor ons totaal inkomen onder de inkomensgrens voor huurverlaging komt. 

Mijn gegevens zijn:

Naam: 
Adres:  
Postcode + woonplaats:  
Telefoonnummer:

Als bijlage stuur ik deze documenten mee:

  • Een ondertekende verklaring van de samenstelling van mijn huishouden. Dit zijn alle personen die op het adres ingeschreven staan bij de gemeente. Download hier de verklaring.  
  • Loonstroken van de laatste 6 maanden van de hoofd- en medehuurder en overige inwonende.

-----

Voor eigen kinderen tot 27 jaar zijn geen inkomensgegevens nodig. Heb je een inwonend kind ouder dan 27 jaar, dan moeten wel inkomensgegevens worden overlegd. 

Let op, we hebben alle bovenstaande documenten nodig om het huurverlagingsverzoek te kunnen afhandelen. 

Je kunt ook een brief sturen naar Woonmeij en de bijlages meesturen. Je kunt hiervoor dezelfde tekst gebruiken als voor de e-mail. 

Als we alle gegevens hebben ontvangen krijg je van ons een bevestiging. We gaan uitzoeken of je inderdaad recht hebt op huurverlaging. Je krijgt zo snel mogelijk bericht (binnen 6 weken na de aanvraag).
 

Recht op huurverlaging

Heb je inderdaad recht op huurverlaging? Dan verlagen wij je kale huurprijs naar €577,91. De ingangsdatum is, afhankelijk van de aanvraagdatum, twee maanden na de datum van aanvraag. Als voorbeeld: aanvraag huurverlaging op 10 juni 2024, ingangsdatum huurverlaging 1 augustus 2024. 
 

Vragen?

Heb je vragen? Staat het antwoord niet op onze website? Wij helpen je graag. Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur via telefoonnummer (073) 544 06 06. Je kunt ook mailen naar info@woonmeij.nl.