Home » Ik ben huurder » Alles over huren » Huurtoeslag

Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in huurkosten, gebaseerd op het inkomen en vermogen in het jaar waarin u de toeslag aanvraagt. De Belastingdienst draagt zorg voor de huurtoeslag. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan de huurtoeslaggrens die jaarlijks wordt vastgesteld. 

Wanneer u huurtoeslag hebt ontvangen, krijgt u automatisch bericht over het te ontvangen voorschotbedrag. Als u (nog) geen bericht hebt gehad, neem dan voor de zekerheid even contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Belangrijk is dat u wijzigingen in uw gezinssamenstelling, huurprijs en inkomen altijd doorgeeft aan de Belastingdienst omdat deze van invloed kunnen zijn op de huurtoeslag.

Jaarlijks geven wij na de huurverhoging de nieuwe huur door aan de Belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden en hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraagt u huurtoeslag aan?

Voorwaarden
- U bent 18 jaar of ouder
- U huurt een zelfstandige woning (met een eigen voordeur, toilet en keuken)
- U en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
- Iedereen die bij u inwoont, staat bij de gemeente op uw adres ingeschreven.
- Uw huur is niet hoger dan de maximale huur (zie tabel). Afhankelijk van uw inkomen betaalt u altijd een deel van de huur zelf.
- Uw inkomen is niet te hoog. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de huurtoeslag.
- U mag niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag in 2020 maximaal € 30.846 hebben. Partners mogen samen maximaal € 61.692 hebben.

Maximale huur voor huurtoeslag (2020)

Uw leeftijd

Maximale huur per maand

18 t/m 22 jaar, zonder kinderen

€ 432,51

18 t/m 22 jaar, met kinderen

€ 737,14

23 jaar en ouder

€ 737,14

Kunt u huurtoeslag krijgen? Maak een proefberekening

Tot en met 2019 gold voor de huurtoeslag een harde inkomensgrens. Als uw inkomen te hoog was, kreeg u helemaal geen toeslag. In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kunt u huurtoeslag houden of krijgen. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? En welk bedrag? Maak dan hier een proefberekening. Kunt u huurtoeslag krijgen? Dan moet u die nog wel aanvragen.

Rekenvoorbeeld
Mevrouw Jansen heeft AOW en een klein pensioen. Zij huurt een woning van € 600,- per maand. 20 2019 had zij geen recht op huurtoeslag. Met haar jaarinkomen van € 23.000.- zat ze net boven het maximum inkomen.
In 2020 is haar inkomen iets hoger, € 23.600,-. Door de nieuwe regels heeft zij nu wél recht op huurtoeslag. Ze vraagt de toeslag aan en ontvangt € 114,- per maand.

Aanvragen
- U vraagt huurtoeslag eenvoudig aan op www.belastingdienst.nl/toeslagen.
- Huurtoeslag over 2020 kunt u tot uiterlijk 1 september 2021 aanvragen.
- Tot 1 september 2020 kunt u nog huurtoeslag over 2019 aanvragen.

Voorkom terugbetalen
In de loop van 2020 ontvangt u van de Belastingdienst de afrekening van de huurtoeslag. Hierop staat het definitieve bedrag waarop u in 2019 recht had. Heeft u te veel ontvangen? Dan moet u geld terugbetalen. U voorkomt dit door wijzigingen in uw situatie meteen door te geven. Bijvoorbeeld als uw inkomen of huur verandert. Of als er een medebewoner verhuist.
geef de wijzigingen door via ‘Mijn toeslagen’. Dat doet u op www.belastingdienst.nl/toeslagen

Huurtoeslag loopt automatisch door
Ontvangt u al huurtoeslag en blijft u voldoen aan de voorwaarden? Dan loopt de toeslag automatisch door. Eind december 2019 heeft u hierover van de Belastingdienst een brief ontvangen (voorschotbeschikking) in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Heeft u de brief niet ontvangen? Bel dan gratis met de BelastingTelefoon (0800 – 05 43).

Hulp nodig?
Wilt u hulp bij het aanvragen van huurtoeslag of het doorgeven van een wijziging?
- Bel de gratis BelastingTelefoon (0800 – 05 43)
- Of ga langs bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. De adressen vindt u op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/hip/

Rekenhuur te hoog
Bent u huurder van een sociale huurwoning (gereguleerd huurcontract) en heeft u in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad waardoor u nu een netto huurprijs betaalt die hoger is dan € 737,14. Maar uw inkomen is gedaald waardoor u nu een huishoudinkomen heeft onder de huurtoeslaggrens? Dan kunt u bij ons een verzoek tot aanpassing van de huur indienen, zodat u alsnog huurtoeslag kunt aanvragen. Dit verzoek kunt u, vergezeld van de actuele inkomensverklaringen 2018, indienen via info@woonmeij.nl of afgeven bij ons op kantoor.