Bezwaar maken

Denk je dat de huurprijs vanaf 1 juli 2023 in onze brief niet klopt? Dan kun je bezwaar maken. 

Lees de informatie op onze website over de huurverhoging 2023 en huurverlaging 2023 eerst goed door. Let op, het kan zijn dat je op 1 juni nog een brief van ons krijgt met een huurverlaging. Wacht dit dus eerst af.  

In deze gevallen heeft het geen zin om bezwaar te maken:

Er zijn een aantal wettelijke afspraken. Hierover heeft het geen zin om bezwaar te maken.

  • De huurverhoging van 2,6% voor lage- en middeninkomens staat vast. 
  • De huurverhoging van 3,1% bij vrijesectorwoningen staat vast.
  • De huurverhoging van 6% voor huurders met een hoog inkomen in een sociale huurwoning staat vast.
Wanneer heeft het wel zin om bezwaar te maken:
  • Je had in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel.
  • Je voldoet aan alle punten die genoemd zijn bij huurverlaging, maar hebt op 1 juni geen brief ontvangen dat je huur omlaag gaat. 
  • Het inkomen dat de belastingdienst aan ons heeft doorgegeven klopt niet.

Op de website van de rijksoverheid vind je nog meer informatie over het maken van bezwaar. 

Hoe kan ik bezwaar maken

Wacht tot 1 juni met bezwaar maken. Het kan zijn dat je nog een brief krijgt over de huurverlaging. Daarna kun je tot 1 juli 2023 je bezwaar naar Woonmeij toesturen per mail naar info@woonmeij.nl.

Je moet in deze mail de volgende gegevens zetten:

kopieer onderstaand naar je mail:

Ik wil bezwaar maken tegen mijn nieuwe huurprijs die ingaat op 1 juli 2023.

Mijn gegevens zijn:

Naam:
Adres: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoonnummer:

Als bijlage stuur ik deze documenten mee:

  1. Een ondertekende verklaring van de samenstelling van mijn huishouden. Dit zijn alle personen die op het adres ingeschreven staan bij de gemeente. Download hier de verklaring.  
  2. Jaaropgaves van alle gezinsleden van 2022 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen lager is dan aan ons is doorgegeven door de belastingdienst. (Deze jaaropgaves krijg je elk jaar van je werkgever) 
  3. De laatste 3 loonstroken van 2023 van de hoofd- en medehuurder en overige inwonende (geen eigen kinderen)

Let op, we hebben alle bovenstaande documenten nodig om het bezwaar te kunnen afhandelen. 

 

Als we alle gegevens hebben ontvangen krijg je van ons een bevestiging. We gaan uitzoeken of de huur inderdaad niet klopt en laten dit zo snel mogelijk aan je weten.