Gedrags- en integriteitscode

Transparant, betrouwbaar en zorgvuldig handelen, dat voelen we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom handelen we volgens onze gedrags- en integriteitscode. Deze code maakt ons en anderen bewust van de waarden en normen die binnen Woonmeij gelden.

Wij vermijden elke vorm van belangenverstrengeling voor de directeur-bestuurder, Raad van Commissarissen en medewerkers. Daarom controleren we vooraf of er bij een nevenfunctie sprake is van een verstrengeling van het belang vanuit de nevenfunctie met het belang vanuit Woonmeij. 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Autoriteit Woningcorporaties kunt u een melding doen als u vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie. Ook kunt u daar een melding doen als u vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurder of commissarissen van woningcorporaties.

Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten over overlast, het onderhoud van onze woningen, de jaarlijkse huurverhoging of de dienstverlening van Woonmeij. Hebt u een dergelijke klacht, lees hier dan verder hoe wij graag met u naar een goede oplossing kijken.