Home » Over woonmeij » Governancecode woningcorporaties » Visitatie

Visitatie

Op basis van de Woningwet laten corporaties eens per vier jaar hun volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties beoordelen. Dit noemen we visiteren en gebeurt door een onafhankelijk bureau. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en Raad van Commissarissen. Onderdeel van deze visitatie is de naleving van de Governancecode.

U vindt hier het visitatierapport 2017 van Huis & Erf en de bestuurlijke reactie op het rapport. Wij bespreken het visitatierapport met onze huurdersverenigingen en de burgemeester & wethouders van de gemeentes Meierijstad en Sint-Michielsgestel. De uitkomsten van het visitatierapport zijn een gezonde basis voor de nieuwe vereniging Woonmeij. In 2021 vindt de eerste visitatie bij Woonmeij plaats.

Volledigheidshalve vindt u hier ook het visitatierapport 2014 van Wovesto en de bestuurlijke reactie op het rapport.