Home » Over woonmeij » Actueel

Actueel

Corona

In verband met het coronavirus zijn beide kantoren van Woonmeij gesloten voor bezoek tot nader bericht.

Ondertekening prestatieafspraken Meierijstad

Op 7 december 2020 ondertekenen gemeente, corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersbelangenorganisaties van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2021. In de prestatieafspraken staat beschreven hoe we invulling gaan geven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad. De prestatieafspraken staan omschreven in dit overzicht.

Woonmeij bouwt 23 sociale huurwoningen in Sint-Michielsgestel

Op 2 december jl. ondertekenden directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij en Louis Camps algemeen directeur cluster Wonen van Janssen de Jong groep de overeenkomst voor de bouw van 23 sociale huurwoningen. De woningen komen op de plek te staan van de bestaande woningen aan de Seringenlaan 50 t/m 68 en Meidoornstraat 30 t/m 40 in Sint-Michielsgestel.

Aedes benchmark 2020

Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, hield dit jaar voor de zevende keer de Aedes-benchmark. Hierin worden corporaties beoordeeld op zogenoemde prestatievelden. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Woonmeij krijgt in deze benchmark één keer een A-score voor het onderdeel duurzaamheid, twee keer een B-score voor de onderdelen huurdersoordeel en onderhoud & verbetering en een C-score voor bedrijfslasten. Daarnaast is in de benchmark gekeken naar beschikbaarheid & betaalbaarheid. De resultaten van Woonmeij tref je in bijgevoegde factsheet aan.