Onze CO2-voetafdruk van 2023

Woonmeij heeft voor 2023 een CO2-voetafdruk opgesteld. Hierin zie je wat de totale CO2-uitstoot was van Woonmeij in het afgelopen jaar. We vergelijken 2023 met voorgaande jaren.  

Dit zijn de opvallendste zaken:  

  • Ons doel was om de CO2-voetafdruk van onze bedrijfsmiddelen in 2026 met 30% verlaagd te hebben. Dat doel hebben we afgelopen jaar al bereikt!     

  • De uitstoot woon-werkverkeer en verbruik drinkwater is gestegen. Dat is simpelweg te verklaren doordat we meer collega’s hebben gekregen.   

  • De gemiddelde CO2-uitstoot per medewerker is gedaald met 6%.   

De CO2-uitstoot is verdeeld over scope 1, 2 en 3. Wat dat betekent, lees je hieronder.

Scope 1 

Onder scope 1 valt de directe CO2-uitstoot* van Woonmeij. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door onze eigen bronnen, zoals gasverbruik voor verwarming van het kantoor en CO2-uitstoot van onze zakelijke auto’s. Voor Woonmeij was de CO2-uitstoot in 2023 49,8 ton. Dat is 13,4% lager dan in 2021. We nemen 2021 als referentiejaar omdat we toen begonnen zijn met meten. 

* hiermee bedoelen we de totale uitstoot van broeikaststoffen door Woonmeij. We berekenen momenteel alleen de CO2-uitstoot, omdat andere uitstoot niet direct van toepassing is.  

Scope 2 

Scope 2 omvat de indirecte uitstoot binnen Woonmeij. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door externe bronnen die wel door Woonmeij worden gebruikt, denk o.a. aan de opwekking en het verbruik van elektriciteit en de warmte van stadsverwarming. Voor Woonmeij was de uitstoot in 2023 15,3 ton CO2. Dat is 47% lager dan in 2021. Deze daling komt door de inkoop van groene stroom. Binnen deze scope zien we wel een toename van CO2-uitstoot bij het gebruik van elektrische auto’s (dit werd niet gemeten in 2021) en het gebruik van privé auto’s voor zakelijk verkeer. Dit laatste betreft zelfs een toename van 5 naar 9,24 ton CO2. 

Scope 3 

Onder scope 3 valt de indirecte uitstoot buiten Woonmeij. In het algemeen hebben wij hier als organisatie weinig invloed op. Denk aan woon-werkverkeer, verbruik van materiaal, transport door leveranciers en inkoop van producten of diensten. Deze scope is zeer omvangrijk en we kunnen nog niet alles meten. Daarom richten we ons alleen op het meten van het woon-werkverkeer en verbruik van drinkwater. Dat was in 2023 57,2 ton CO2. Dit is een stijging van 229% t.o.v. 2021.  

Stijging totale CO2-uitstoot 

Als we scope 1, 2 en 3 bij elkaar optellen, komen we uit op een totale CO2-uitstoot van 122,3 ton in 2023. Dat is een stijging van 18% t.o.v. 2021.  

Een stijging is natuurlijk niet wat we willen. De stijging is te verklaren:  

  • In 2021 was er weinig woon-werkverkeer vanwege corona 

  • We hebben veel nieuwe collega’s gekregen in 2023  

Het positieve nieuws is dat de gemiddelde uitstoot per FTE gedaald is met 6% t.o.v. 2021 naar 1.831 kilo.   
 

 

Deel dit bericht