Jaarverslag 2023

In ons jaarverslag van 2023 kijken we terug op afgelopen jaar. We laten zien wat we hebben bereikt en hoe we ons inzetten voor prettig en duurzaam wonen.


Het jaarverslag van 2023 geeft een overzicht van onze financiële situatie, de woningmarkt en ons bestuur. We kijken terug op onze plannen en doelen, die zijn gebaseerd op ons Koersplan "Prettig, duurzaam wonen". Onze doelstellingen sluiten goed aan bij de landelijke prestatieafspraken, de regionale woondeal en de dringende noodzaak om te verduurzamen. We merken dat de taken voor woningcorporaties steeds groter worden en dat dit ook invloed heeft op onze financiële mogelijkheden op de lange termijn.

Tevreden klanten en nieuwe woningen

In 2023 hebben we onze dienstverlening op peil gehouden. Dit blijkt uit de gemiddelde klanttevredenheidsscore, die tussen de 7,7 en 7,9 ligt. Ons doel was een score van 8,0.

Voor het eerst hebben we in 2023 een grotere stap gezet in de beschikbaarheid van woningen. We hebben 148 nieuwbouwwoningen opgeleverd en zijn in bijna alle dorpen actief met nieuwbouw of herstructurering. Onze ontwikkelingsportefeuille bevat meer dan 1.000 woningen.

Zorg en betaalbaarheid

Daarnaast hebben we in 2023 de samenwerking met zorgpartners en gemeenten versterkt, vooral bij vastgoedprojecten. Een goed voorbeeld hiervan is het Wijhoven-project in Wijbosch, samen met Laverhof Zorg.

Betaalbaarheid bleef in 2023 een belangrijk thema. We hebben de huren voor onze sociale doelgroep slechts met 2,6% verhoogd, ondanks de hoge inflatie. Huishoudens in minder goed geïsoleerde woningen kregen geen huurverhoging. In totaal ontvingen 1.277 huurders een huurverlaging.

Verduurzaming en themabijeenkomsten

We hebben ook veel aandacht besteed aan verduurzaming. Eind 2023 hadden we 185 woningen met een D, E, F, of G-label minder dan het jaar ervoor. We hebben € 9,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud en € 9,7 miljoen aan verbetering en verduurzaming. Bij 109 woningen hebben we kleine energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Tijdens themabijeenkomsten zijn we met onze huurders in gesprek gegaan over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 

Het gehele jaarverslag en een samenvatting vind je hier.

Deel dit bericht