Wij-Hoven Wijbosch 'Een KLOOS community'

Woonmeij en Laverhof hebben samen met een groot aantal participanten een masterplan ontwikkeld voor de locatie Wij-Hoven in Wijbosch. Onze droom is het realiseren van een leefgemeenschap waarbij 'samen leven, samen zorgen' de basis vormt.

Wij-Hoven in Wijbosch wordt een sociaal leefbare wijk waar mensen en organisaties een toekomstige gemeenschap zullen vormen waar wonen & welzijn, ontmoeten en (Be)leven, zorg en ondersteuning, leren en werken onderdeel van uitmaken.

Het 'Dorpscentrum De Schakel' en ook de kapel van St. Barbara maken deel uit van de leefgemeenschap waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Naast een school, kinderdagverblijf en een buurtwinkel komen er sociale huurappartementen, goedkope koopwoningen en middeldure koopappartementen. De meeste woningen zijn geschikt voor bewoners met een zorg- of ondersteuningsvraag.

Omgevingsdialoog

Op 30 november 2023 is het plan gepresenteerd aan omwonenden. 

Uit de omgevingsdialoog is gebleken dat er meer behoefte is aan goedkope koopwoningen. Het masterplan is hierop aangepast. Het aandeel goedkope koopwoningen is verhoogd van 10 naar 15 en het aandeel sociale huurwoningen is met 5 woningen afgenomen zodat het totaal aantal woningen gelijk is gebleven. Het volledige verslag van de omgevingsdialoog en de reactie daarop lees je hieronder:

 

Kenmerken

Locatie
Wijbosch

Woningtype
Appartementen en grondgebonden woningen

Aantal woningen
150

Doelgroep
1- en 2-persoonshuishoudens, starters en mensen met een zorgvraag

Huurprijzen
NNB

Start bouw
2026

Verwachte oplevering
Gefaseerd tot 2030

Start adverteren woningen
NNB