Huurverhoging 2024

Elk jaar op 1 juli passen we de huurprijzen aan. Voor bijna al onze huurders stijgt de huurprijs dit jaar met 5,3%. Dat is helaas fors meer dan de afgelopen jaren.

In de brief over de huurverhoging die je van ons hebt ontvangen, staat een klein foutje. De bezwaartermijn voor de huurverhoging loopt niet tot 1 juli 2023 maar uiteraard tot 1 juli 2024.

Deze week ontvangen al onze huurders hierover een brief. Daarin staat wat de huurverhoging voor hen betekent. 

Huurverhoging ook dit jaar volgens gemiddelde loonstijging

Een betaalbare woning vinden we belangrijk. Daar blijven we ons voor inzetten. Om wonen betaalbaar te houden, verhogen we sinds 2023 de huren niet meer volgens inflatie, maar kijken we naar de gemiddelde stijging van alle cao’s in het voorafgaande jaar.

Het is een forse stijging, maar huurders gaan er niet per definitie op achteruit. Huurders betalen in de meeste gevallen minder aan huurverhoging dan dat hun inkomen stijgt en gaan er in veel gevallen zelfs iets op vooruit.  

De Woonbond, Aedes en de Minister voor volkshuisvesting hebben namelijk afgesproken dat de huurverhoging 0,5 % lager moet zijn dan de gemiddelde cao-stijging. Ook uitkeringen zijn hieraan gekoppeld.  

Huur als inkomstenbron voor investeringen 

Huur is een belangrijke inkomstenbron voor corporaties. Dit geld gebruiken corporaties om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te verbeteren en energiezuiniger te maken. Maar ook om te blijven investeren in veilige en leefbare wijken. Er ligt een behoorlijke druk op de corporatiesector om te zorgen voor voldoende woningen. Daar is veel geld voor nodig. Tegelijkertijd willen we dat de huur voor onze huurders betaalbaar blijft. Daarom investeren we ook fors in het verduurzamen van onze woningen, zodat de huurders minder geld kwijt zijn aan energie.  

Waar kan je als huurder op rekenen in 2024?

Om de woonlasten voor huurders te verbeteren, zetten we maximaal in op duurzaamheid. Isolatiemaatregelen worden bijvoorbeeld zonder huurverhoging aangebracht. Ook blijven we bouwen voor woningzoekenden. En dit jaar is de huurtoeslag met gemiddeld € 34 per maand verhoogd voor alle huurtoeslagontvangers. De inkomensgrens voor de huurtoeslag wordt verlaagd, wat betekent dat meer huurders recht hebben op een tegemoetkoming. Dat compenseert de huurverhoging grotendeels. De wettelijke regeling waarbij huurders met een laag inkomen in 2023 een eenmalige huurverlaging kregen, loopt nog tot december 2024 door.  

Inzet op maatwerk blijft nodig   

Betaalbaar wonen is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Is het voor jou toch lastig om de huur te kunnen betalen? Neem dan contact met ons op, we kijken graag met je mee naar de mogelijkheden.   

Meer weten over de huurverhoging? Klik op de knop hieronder.

Meer informatie

Deel dit bericht