Home » Over woonmeij » Actueel » Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op 14 juni had Woonmeij haar eerste Algemene ledenvergadering van 2022. Aan bod kwamen onder andere het jaarverslag, een statutenwijziging, het Koersplan en de toekomst van participatie en de vereniging.

Jaarverslag

Bij de bespreking van het jaarverslag stonden we stil bij onder andere het financiele jaarresultaat, onze investeringen en het aantal toewijzingen en woningzoekenden. Dit deden we aan de hand van een infographic.

Statutenwijziging

Het voorstel statutenwijziging kwam voort uit een wijziging van de woningwet per 1 januari 2022. In die woningwet is het adviesrecht voor leden vervallen. Wij hebben onze statuten hierop aangepast, maar op een aantal onderdelen -op verzoek van onze leden- het adviesrecht gehandhaafd. De nieuwe statuten zijn door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Koersplan

Het Koersplan van Woonmeij is in 2021 vernieuwd. Wij hebben de nieuwe koers in beeld vastgelegd. Vernieuwd Koersplan | Woonmeij

Toekomst van participatie

In het voorjaar heeft Woonmeij met een afvaardiging van haar leden het gesprek gevoerd hoe de betrokkenheid en inbreng van de huurders vergroot kan worden. Het voorstel wat hier is uitgerold is aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Deze reageerde enthousiast. In het najaar wordt dit voorstel verder uitgewerkt zodat we in 2023 een start kunnen maken met een andere manier van overleggen met onze huurders.