Woningcorporatiebazen privé actief als vastgoedbelegger

Donderdag 22 juni was er een uitzending van Nieuwsuur met bovenstaande titel. Uit een door Nieuwsuur ingesteld onderzoek blijkt dat er commissarissen en bestuurders zijn, die privé woningen verhuren. Soms zelfs in het werkgebied van de corporatie. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft een aantal commissarissen inmiddels de functie neergelegd. Enkele bestuurders verkopen hun bezit. https://nos.nl/l/2479908

In het onderzoek komt de vraag naar voren of bestuurders en commissarissen dit als prive persoon mogen doen. Of het verstandig is om te doen? Of er sprake is van belangenverstrengeling? Of lijkt het daar alleen maar op? 

Woonmeij was ervan op de hoogte dat Nieuwsuur en andere NOS-media onderzoek gingen doen naar de privé-verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Dit is daarom ook onderwerp van gesprek geweest tussen de bestuurder van Woonmeij en de Raad van Commissarissen. Bij het onderzoek van Nieuwsuur gaat het om de vraagstelling of sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling en of de integriteit van de bestuurder en/of die van de leden van de raad van commissarissen in het geding zijn. Uit het gesprek tussen bestuurder en raad van commissarissen is naar voren gekomen dat dit niet het geval is.

Bestuur en raad van commissarissen delen de mening dat het zowel voor corporatiebestuurders als commissarissen niet gewenst is dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben, zeker als deze activiteiten een relatie hebben met die van de eigen corporatie. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’.

Deel dit bericht