Terugblik themabijeenkomst 27 maart 2023

Op 27 maart 2023 vond de eerste huurdersbijeenkomst van onze jaarkalender participatie plaats. Het thema van deze bijeenkomst was dienstverlening. We zijn blij met de grote opkomst: er waren maar liefst 84 betrokken huurders aanwezig! We hebben veel bruikbare feedback gekregen waar we nu mee aan de slag gaan.

Tops & tips 

Wat vinden huurders van onze dienstverlening via de telefoon, kantoor en digitaal? Hoe ervaren mensen het contact met Woonmeij? In groepen van ongeveer 12 mensen gingen we in gesprek. Samengevat ervaren de meeste aanwezigen het contact met Woonmeij als prettig. Ook over onze digitale bereikbaarheid zijn ze tevreden. Praktische verbeterpunten zitten volgens de huurders in het huurdersportaal op de website, een ruimere bereikbaarheid en een meer gecoördineerde opvolging en terugkoppeling van meldingen, vragen en klachten.

Verbetering in beeld

De verbeterpunten en ideeën die mensen hebben aangedragen, zijn opgenomen in een tekening die ter plekke op deze avond werd gemaakt (bijlage). Alle ideeën en voorstellen zijn samengevat in drie hoofdvragen: kan Woonmeij ook op sommige middagen telefonisch bereikbaar zijn, kan het kantoor ook ’s middags of ’s avonds geopend worden en hoe gaat Woonmeij meldingen, vragen en klachten beter opvolgen en coördineren? De komende tijd gaan we serieus kijken naar de voorstellen en onze huurders informeren over de uitkomsten. Wordt vervolgd dus!

Deel dit bericht