Home » Over woonmeij » Actueel » Samen op weg naar een duurzame toekomst

Samen op weg naar een duurzame toekomst

Vandaag is het duurzaamheidsakkoord getekend door gemeente Sint-Michielsgestel, Wooncorporatie Joost, BrabantWonen, huurdersbelangenvereniging HBW en door Woonmeij. Het akkoord is een samenwerkings- en ambitiedocument, waarin we samen vastleggen wat we willen bereiken met verduurzaming op middellange termijn (2030) en lange termijn (2050). Vervolgens kijken wij jaarlijks welke acties er nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken. Veel van deze acties worden vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken.

Het duurzaamheidsakkoord is wederkerig. Dat betekent dat wat de wooncorporaties gaan verduurzamen, de gemeente ook gaat doen. Ook komen er werkgroepjes van alle partijen om acties uit te werken. Een kopie van het duurzaamheidsakkoord is te vinden in deze bijlage. Lees het gerust door. 

Je zult dan lezen dat het ambitieniveau wordt weergegeven als 'Einddoel 2050' en 'Tussendoel 2030'. In de toelichting geven wij de achtergrondinformatie hoe wij tot een ambitieniveau zijn gekomen. In 'beoogde effecten' geven we aan wat wij op kortere termijn willen bereiken. Dit zijn de effecten waar de themagroepen per thema aan gaan werken. De uitwerking en de acties van de beoogde effecten zijn weer terug te vinden in de bijlage bij 'wat spreken wij af'. Deze afspraken zijn nu nog een advies, maar sommige zijn verwerkt in een wolkje. Deze afspraken gaan wij sowieso inzetten.