Regionale woondeals Noord-Brabant ondertekend

Afgelopen week hebben wij onze handtekening gezet onder een woondeal met de Provincie Noord-Brabant. Dit deden we samen met 56 gemeenten, 37 andere woningcorporaties en Hugo de Jonge, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Gezamenlijk zetten we de schouders onder de opgave om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in onze provincie. Samen krijgen we het voor elkaar!

Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel en welke woningen er per gemeente bijkomen. Zestig procent van de nieuwbouw worden verplicht betaalbare woning, de andere veertig procent is bedoeld voor middeninkomens. Van de bestaande voorraad moet dertig procent bestaan uit sociale huur. Haalt een gemeente dat niet zijn, worden ze verplicht extra woning te creëren door nieuwbouw. 

Ook zijn er afspraken gemaakt over woningen voor verschillende aandachtgroepen zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten Daarnaast wordt er ook gekeken naar het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Bij alle afspraken is circulariteit en duurzaam bouwen een belangrijk uitgangspunt. 

Volkshuisvesting staat weer op de kaart 
Bestuurder Harrie Windmüller namens de Brabantse woningcorporaties: “Volkshuisvesting staat weer op de kaart, met een minister die meer regie neemt in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. En dat is noodzakelijk, gezien de grote woningbouwopgave die we samen moeten realiseren. De regionale woondeal is de start van een intensievere, en bredere samenwerking om méér sociale en betaalbare woningen te realiseren. Duurzaam en voor alle doelgroepen in onze regio. De regionale woondeal zien we dan ook als een serieuze gezamenlijke verplichting richting alle woningzoekenden in Noord-Brabant.”

Deel dit bericht