Prestatieafspraken 2023 met gemeente Sint-Michielsgestel getekend

Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel en collega-woningcorporaties JOOST en BrabantWonen ondertekende Woonmeij op 7 december de prestatieafspraken voor 2023. In deze afspraken hebben we vastgelegd welke werkzaamheden alle partijen het komende jaar gaan uitvoeren, en dus welke bijdrage wie levert aan de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave.

We hebben de prestatieafspraken geformuleerd aan de hand van een aantal thema's: samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid/veiligheid en wonen/welzijn/zorg. Voorbeelden van afspraken die je erin terugvindt, zijn:

- het realiseren van flexibele woningen

- het voorkomen van schulden en overlast bij huurders

- het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in sociale huurwoningen

- het schoon en veilig houden van wijken

- het huisvesten van specifieke doelgroepen zoals statushouders, jongeren en ouderen

Vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar tegemoet! 

De volledige prestatieafspraken lees je hier

Deel dit bericht