Home » Over woonmeij » Actueel » Prestatieafspraken 2021 met gemeente Sint-Michielsgestel getekend

Prestatieafspraken 2021 met gemeente Sint-Michielsgestel getekend

Op 15 december jl. tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, Woonstichting JOOST, BrabantWonen, Huurdersvertegenwoordiging JOOST en Huurdersbelang Woonmeij de nieuwe meerjaren prestatieafspraken voor 2021-2025 en de Jaarschijf 2021. 

Deze afspraken zijn mede tot stand gekomen op basis van vier themabijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit alle partijen. In de prestatieafspraken is vastgelegd welke werkzaamheden de partijen de komende jaren gaan uitvoeren en dus welke bijdrage zij leveren aan de geldende Woonvisie. Ook is vastgelegd welke acties en inspanningen de gemeente Sint-Michielsgestel realiseert. De prestatieafspraken zijn geformuleerd aan de hand van een aantal thema’s: Samenwerking, Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Wonen/welzijn/zorg en Leefbaarheid/veiligheid. Het volledige persbericht leest u hier.