Home » Over woonmeij » Actueel » Nieuwe prestatieafspraken gemeente Sint-Michielsgestel

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Sint-Michielsgestel

Op 16 december jl. tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, JOOST en BrabantWonen en de huurdersverenigingen de nieuwe prestatieafspraken voor 2020. Deze afspraken gaan over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid en de kwaliteit van wonen in wijken en buurten. De partijen zetten vooral in op groei van het woningbestand en de bouw van minimaal 120 sociale huurwoningen tot en met 2022. 

Van Woonvisie naar Prestatieafspraken

In de Woonvisie staat het beleid van de gemeente; het gaat over hoe onze dorpen zich positief kunnen blijven ontwikkelen als woonkernen. De woningcorporaties dragen bij aan dit beleid. Welke bijdrage dat is, wordt vastgelegd in prestatieafspraken.

Gezamenlijk doel

Wethouder Van der Aa: “Ik ben blij dat we onze duurzame samenwerking met de corporaties vandaag weer hebben bevestigd. We hebben immers een gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat onze inwoners kunnen wonen in een huis dat aansluit bij hun behoeften. Ieder huishouden moet een betaalbare woning kunnen vinden, ongeacht het inkomen.”

Focus

De komende jaren ligt de focus op het vergroten van de sociale woningvoorraad: meer sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen in de gemeente. Daarom werken we in 2020 toe naar meerjarige prestatieafspraken mét een concrete inhoudelijke uitwerking per jaar. De intensieve samenwerking in het Aanjaagteam zetten we in 2020 voort.

Ook duurzaamheid is een belangrijk thema in de gemeente; in 2019 is aan de duurzaamheidsvisie en de regionale energietransitie gewerkt. In 2020 wordt er een start gemaakt met de warmtevisie. De corporaties worden hier actief bij betrokken.