De oorlog in Oekraïne

Ook vanuit Woonmeij staan we klaar om hulp en onderdak te bieden aan de vluchtelingen die naar onze regio komen. Dit doen we samen met de gemeenten. Op dit moment zijn de gemeenten aan het inventariseren welke locaties gebruikt kunnen worden voor de opvang van de vluchtelingen. Je kunt denken aan grotere locaties of woningen die voor minimaal 6 maanden tot 1 jaar in gebruik worden gegeven. Woonmeij stelt hiervoor woningen tijdelijk beschikbaar.

Woningen van Woonmeij

Bij het beschikbaar stellen van woningen door Woonmeij gaat het om woningen die niet regulier in de verhuur zouden komen. Bijvoorbeeld sloopwoningen waar mensen tijdelijk in kunnen wonen, woningen die bestemd zijn voor verkoop of panden die nu niet worden gebruikt als woning en geschikt gemaakt kunnen worden voor (tijdelijke) bewoning. Zo raakt dit niet de reguliere woningzoekenden.

Particuliere initiatieven

Ook huurders bellen ons op om hun woning open te stellen voor tijdelijk opvang van vluchtelingen. Denkt u er ook over om te helpen? Neem dan contact met ons op. Wij noteren uw adres en na overleg geven we de initiatieven door aan de gemeenten. De gemeente moet hiervan op de hoogte zijn vanwege bijvoorbeeld de brandveiligheid in een woning. Het is belangrijk om te weten dat er tijdelijk meer mensen verblijven. Meer informatie leest u op de website van de gemeente Meierijstad: https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/Maart/Meldpunt_hulp_vluchtelingen_Oekra_ne of Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl).

Deel dit bericht