Brief van de Belastingdienst over opvragen inkomen

Huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst. Hierin schrijft de Belastingdienst dat Woonmeij het inkomen van de huurder heeft opgevraagd. De brief is te herkennen aan het onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Woonmeij krijgt geen bedragen te zien. Alleen een inkomenscategorie.

Waarom vraagt Woonmeij inkomensgegevens op?

Wij vragen dit op om te bepalen of het inkomen past bij de huurprijs van de woning. Dit is belangrijk voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij ontvangen deze gegevens over het jaar 2021. De Belastingdienst telt alle inkomens van een huishouden op. Woonmeij is verplicht rekening te houden met de maximaal toegestane huurprijs bij een verhoging.

Er is verschil tussen een sociale huurwoning of vrijesectorwoning

Voor sociale huurwoningen mogen wij inkomensgegevens opvragen. Voor vrije sectorwoningen mogen wij dat niet.

Iedere huurder ontvangt eind april 2023 een brief van Woonmeij

Eind april 2023 ontvangen alle huurders een brief van Woonmeij met meer informatie over de huurprijsaanpassingen. We vragen huurders om deze brief af te wachten. In deze brief wordt alles uitgelegd, ook hoe een huurder bezwaar kan maken. Pas eind april kunnen wij antwoord geven over de specifieke situatie per huurder. Op dit moment kunnen wij dat nog niet.

Deel dit bericht