Home » Over woonmeij » Actueel » Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 22 juni, vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2021 plaats. Een digitale vergadering. Dit betekende dat onze leden via hun computer konden meekijken hoe de voorzitter van de Raad van Commissarissen (David Lauwen) en onze directeur bestuurder (Mark Wonders) verantwoording aflegden over het afgelopen jaar en de actualiteiten bespraken. 

 

De toelichting op het jaarverslag vond met name plaats aan de hand van de infographic, die ons jaarverslag samenvat. Wat de actualiteiten betrof was er aandacht voor de effecten die het coronavirus op onze werkzaamheden heeft gehad, de sluiting van ons kantoor in Sint-Oedenrode en de nieuwbouwontwikkelingen. Er was vanuit de ledenvergadering geen bezwaar tegen de herbenoeming van de directeur-bestuurder, noch tegen dechargeverlening aan de RvC voor het gehouden toezicht.   

Het jaarverslag 2020 staat opgenomen onder Jaarverslagen | Woonmeij. Daar vindt u ook een samenvatting en de eerder genoemde infographic.