Home » Over woonmeij » Actueel » Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op donderdagavond 18 juni, vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2020 plaats. Een digitale vergadering. Dit betekende dat onze leden op hun computer konden meekijken hoe de voorzitter van de Raad van Commissarissen (David Lauwen) en onze directeur bestuurder (Mark Wonders) verantwoording aflegden over het afgelopen jaar en de actualiteiten bespraken. 

De toelichting op het jaarverslag vond met name plaats aan de hand van de infographic, die ons jaarverslag samenvat. Wat de actualiteiten betrof was er aandacht voor de overstap naar OnsHuiz, de pilot doorstroming senioren (die wordt omgezet naar regulier beleid) en de gevolgen die Corona met zich meebrengt. Via een chatfunctie werden er nog enkele vragen gesteld. Hoewel de presentatie goed is verlopen, hopen we dat we de volgende vergadering toch weer 'fysiek' kunnen laten plaatsvinden.   

Het jaarverslag treft u hier aan. Er is ook een samenvatting van dit jaarverslag, waar de eerder genoemde infographic in opgenomen is.