Home » Over woonmeij » Actueel » Aedes benchmark 2022

Aedes benchmark 2022

Ook dit jaar werd door Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, de Aedes-benchmark gehouden. De benchmark biedt corporaties inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. De benchmark geeft handvatten om prestaties te verbeteren, van elkaar te leren en meer samen te werken.

De Aedes-benchmark is al 9 jaar een belangrijk instrument voor de sector, hierin worden corporaties beoordeeld op zogenoemde prestatievelden. De onderdelen die beoordeeld worden zijn: huurdersoordeel, duurzaamheid, bedrijfslasten en onderhoud & verbetering. Daarnaast is er gekeken naar beschikbaarheid & betaalbaarheid. De resultaten van Woonmeij staan in bijgevoegde factsheet.