Home » Over woonmeij » Archief

Archief

Verduurzamingsproject van 66 appartementen

Eén juni 2021 hebben De Bonth van Hulten en Woonmeij een contract getekend voor een verduurzamingsproject van 66 appartementen. Een fantastische pilot die moet bijdragen aan een internationale innovatie van gestapelde bouw naar 0- op de meter. We kijken uit naar de uitvoering waarin we de klant centraal stellen.

26 Appartementen op plek voormalig Fioretti College Sint-Oedenrode

Het voormalige Fioretti College is al enige tijd geleden gesloopt. In overeenstemming met gemeente Meierijstad worden er door Woonmeij 26 sociale huurwoningen gerealiseerd. De appartementen zijn met een lift toegankelijk en krijgen twee slaapkamers waardoor ze voor een brede doelgroep toegankelijk zijn.

[title]

De laatste jaren loopt de druk op de woningmarkt verder op. Dat geldt niet alleen voor de koopmarkt maar ook voor de sociale verhuur.

lees meer »

Vacature Lid RvC

In verband met het einde van zijn zittingstermijn neemt een van onze commissarissen eind van het jaar afscheid van de RvC. We zijn dan ook thans op zoek naar een nieuwe commissaris, met het functieprofiel 'Zorg'. De RvC houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij Woonmeij, adviseert het bestuur en treedt tevens op als diens werkgever. De sollicitatieprocedure wordt begeleid door Public Spirit. Voor nadere informatie en reactie op deze vacature https://www.publicspirit.nl/vacatures/lid-raad-van-commissarissen/

Meij magazine maart

Weer een nieuwe uitgave van het magazine voor alle huurders van Woonmeij. Teamleider Woonmeij KlantenService, Erwin Rijkers, vertelt in het voorwoord over de manier van werken bij Woonmeij in coronatijd en de klantwaardering waar we trots op zijn! We waren bij Stephanie Russens thuis in haar verplaatsbare woning van 38m2. Een enthousiaste huurster aan het woord. 

[title]

Mari en Maria van Hamond uit Sint-Oedenrode hadden een brand in huis. Het kan zomaar gebeuren.

lees meer »

Oplevering 14 sociale huurwoningen in kerk in Boskant

Bouwbedrijf Van Stiphout heeft 14 sociale huurwoningen opgeleverd aan Woonmeij. Op 1 april ontvangen de bewoners de sleutel van hun nieuwe eengezinswoning in de voormalige Ritakerk. De 14 woningen bestaan ieder uit een woning met een verdieping en zolder. Daar waar de binnenzijde een flinke metamorfose kreeg, bleef het uiterlijk van de kerk zo veel mogelijk bewaard.

[title]

Wethouder Rik Compagne van gemeente Meierijstad en Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij kregen alvast een rondleiding van Jane van Balveren, verhuurmakelaar bij Woonmeij.

lees meer »

Sloop Irenestraat 2 gestart

Eerste zichtbare stappen voor herontwikkeling van de locatie

Deze week is gestart met de sloop van het voormalige schoolgebouw aan Irenestraat 2 in Sint-Michielsgestel. Donderdagmorgen namen wethouder Lianne van der Aa (Volkshuisvesting) en Mark Wonders, directeur van woningbouwvereniging Woonmeij, een kijkje bij de werkzaamheden die ongeveer twee maanden in beslag zullen nemen. Begin 2022 start Woonmeij met de nieuwbouw van 38 woningen.

[title]

Om de bouw van woningen op deze locatie mogelijk te maken, past de gemeente het bestemmingsplan aan. Dat ligt vanaf nu tot begin mei voor zes weken ter inzage.

lees meer »

Een nieuwe binnentuin voor de bewoners van Laverhof en Woonmeij

De gemeenschappelijke tuin van het Mgr. Bekkershuis (onderdeel van zorgorganisatie Laverhof) en de tegenoverliggende seniorenwoningen (woningbouwvereniging Woonmeij) is vernieuwd! De huidige binnentuin bracht niet veel voor de bewoners en werd niet optimaal gebruikt. Door de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis, groeide de behoefte om ook de tuin grondig aan te pakken. Laverhof en Woonmeij sloegen de handen ineen en hebben samen met idverde NL één nieuwe buitenruimte gerealiseerd waar bewoners van beide complexen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen en ontspannen. 

[title]

Zorgconcept

lees meer »

Phishing mail

Denkt u dat u een phishing mail heeft ontvangen? Klik niet op de link en deel nooit uw bankgegevens!

[title]

Er worden nepberichten (e-mail en sms) verzonden door internetcriminelen, waarin ten onrechte de naam van WoningNet wordt gebruikt. In het bericht staat dat u de verlengingskosten van uw insch

lees meer »

Telefoon of e-mail van KWH of DESAN

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) voert maandelijks een onderzoek uit over de tevredenheid van onze huurders. Het KWH kan op werkdagen en zaterdagen tot 20:30 telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.

[title]

- De e-mails worden verzonden door DESAN. Dit is een onderzoeksbureau waarmee KWH samenwerkt. In deze e-mail staat een link naar een website met de vragenlijst.

lees meer »

Meij magazine

Alle huurders ontvingen het Meij magazine van december afgelopen week in de bus. In dit magazine lees je onder andere het bijzondere verhaal over de dierenvoedselbank van Shanon Schepens uit Sint-Michielsgestel, gaat Mark Wonders in gesprek met wethouder Lianne van der Aa van gemeente Sint-Michielsgestel en wethouder Rik Compagne van gemeente Meierijstad. En vertelt wijkagent Anton van Vught uit Schijndel over zijn werkzaamheden.

[title]

Ben je nieuwsgierig naar deze verhalen en nog veel meer? Het Meij magazine lees je hier.

lees meer »

Verplaatsbare woningen achter 't Spectrum in Schijndel

Woonmeij heeft opdracht gegeven aan Barli Bouwsystemen uit Uden voor het plaatsen van 17 verplaatsbare woningen. De woningen worden medio zomer 2021 geplaatst op het veld tussen het kantoor van Woonmeij, 't Spectrum en de Brandweer in Schijndel.

[title]

Gemeente Meierijstad onderzoekt samen met woningbouwcorporaties Area en Woonmeij de mogelijkheden om binnen de gemeente in totaal circa 100 verplaatsbare woningen te realiseren.

lees meer »

Prestatieafspraken 2021 met gemeente Sint-Michielsgestel getekend

Op 15 december jl. tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, Woonstichting JOOST, BrabantWonen, Huurdersvertegenwoordiging JOOST en Huurdersbelang Woonmeij de nieuwe meerjaren prestatieafspraken voor 2021-2025 en de Jaarschijf 2021. 

[title]

Deze afspraken zijn mede tot stand gekomen op basis van vier themabijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit alle partijen.

lees meer »

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente waarmee u laat zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. U vraagt een uittreksel uit de BRP aan in de gemeente waar u woont. Wij adviseren u om dit document ook echt bij uw gemeente op te vragen www.meierijstad.nl of www.mijngemeentedichtbij.nl. Er zijn namelijk bedrijven die zich hiermee bezighouden maar waar u vele malen meer betaalt! 

Ondertekening prestatieafspraken Meierijstad

Op 7 december 2020 ondertekenen gemeente, corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersbelangenorganisaties van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2021. In de prestatieafspraken staat beschreven hoe we invulling gaan geven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad. De prestatieafspraken staan omschreven in dit overzicht.

[title]

Thema’s

lees meer »

Woonmeij bouwt 23 sociale huurwoningen in Sint-Michielsgestel

Op 2 december jl. ondertekenden directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij en Louis Camps algemeen directeur cluster Wonen van Janssen de Jong groep de overeenkomst voor de bouw van 23 sociale huurwoningen. De woningen komen op de plek te staan van de bestaande woningen aan de Seringenlaan 50 t/m 68 en Meidoornstraat 30 t/m 40 in Sint-Michielsgestel.

[title]

De bestaande woningen zijn gedateerd en aan vervanging toe. Op de twee locaties waar in totaal 16 woningen staan worden 23 nieuwe NOM (nul-op-de-meter) woningen teruggebouwd.

lees meer »

Aedes benchmark 2020

Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, hield dit jaar voor de zevende keer de Aedes-benchmark. Hierin worden corporaties beoordeeld op zogenoemde prestatievelden. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Woonmeij krijgt in deze benchmark één keer een A-score voor het onderdeel duurzaamheid, twee keer een B-score voor de onderdelen huurdersoordeel en onderhoud & verbetering en een C-score voor bedrijfslasten. Daarnaast is in de benchmark gekeken naar beschikbaarheid & betaalbaarheid. De resultaten van Woonmeij tref je in bijgevoegde factsheet aan.

 

[title]

lees meer »

Woonmeij en Hoedemakers tekenen bouwteamovereenkomst

Woonmeij en Bouwbedrijf Hoedemakers uit Rosmalen tekenden op 7 september 2020 samen de bouwteamovereenkomst voor de realisatie van 14 grondgebonden levensloopbestendige woningen en 18 appartementen op de locatie aan de Irenestraat 2 in Sint-Michielsgestel. Eind 2019 kocht Woonmeij de oude basisschool van de gemeente Sint-Michielsgestel.

[title]

Voordat de bouw van de woningen kan plaatsvinden, moet de huidige gebruiker nog verhuizen en moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

lees meer »

Nieuw wijkgebouw en sociale huurwoningen voor Bloemenwijk Schijndel

In de Papaverstraat worden een nieuw wijkgebouw én 39 sociale huurwoningen gebouwd. Ze komen op de plek te staan van de voormalige basisschool ‘de Vossenberg’ en de daarbij behorende gymzaal. Om de samenwerking voor deze ontwikkeling te bezegelen, ondertekenden Woonmeij en de gemeente Meierijstad op 21 juli een overeenkomst. 

[title]

Lang gekoesterde wens

lees meer »

Nieuwbouwwoningen ’t Veldje Boerdonk opgeleverd

Boerdonk is zeven woningen rijker. De nieuwbouw van de sociale huurwoningen in ’t Veldje, op het voormalige evenemententerrein in het dorp, is afgerond. De nieuwe bewoners ontvingen vrijdag 10 juli jl. hun sleutels. Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden realiseerde de woningen voor Woonmeij. 

De bouw startte in maart. Door een slimme bouwmethode met prefab-elementen was er een korte bouwtijd op de bouwplaats.

[title]

Bouwen voor Boerdonk

lees meer »

Meij magazine

Vandaag valt Meij magazine van juni bij alle huurders op de mat. Aan het woord is Hammy Langerwerf, sociaal adviseur bij Woonmeij. In deze uitgave komen diverse onderwerpen aan bod die betrekking hebben op het sociale vlak zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. 

[title]

En de medewerkers van de Servicedienst stellen zich aan u voor. Een team van zes servicemonteurs met ieder een eigen specialisme waar wij als Woonmeij trots op zijn!

lees meer »

Van groot naar beter. Doorstroming senioren

Van "groot naar beter" biedt voorrang aan woningzoekenden die een eengezinswoning van Woonmeij achterlaten. De huidige huurprijs wordt meegenomen naar een seniorenappartement. Daarnaast betaalt u de servicekosten. 

[title]

Voor uitgebreide informatie hierover en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het project "van groot naar beter",

lees meer »

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing passeert deze week de 10 miljard euro! Geld dat woningcorporaties moeten afdragen aan de overheid en dus niet kunnen besteden aan nieuwbouw, verduurzaming of betere wijken.

[title]

Zo'n half jaar geleden maakten de woningcorporaties gezamenlijk al bezwaar tegen de verhuurderheffing. Er werden toen onder andere bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst.

lees meer »

Algemene Ledenvergadering

Op donderdagavond 18 juni, vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2020 plaats. Een digitale vergadering. Dit betekende dat onze leden op hun computer konden meekijken hoe de voorzitter van de Raad van Commissarissen (David Lauwen) en onze directeur bestuurder (Mark Wonders) verantwoording aflegden over het afgelopen jaar en de actualiteiten bespraken. 

[title]

lees meer »

Woonmeij gesloten voor bezoek

In verband met het coronavirus zijn beide kantoren van Woonmeij gesloten voor bezoek. Deze maatregel is er om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als u een afspraak heeft met een medewerker van Woonmeij wordt de deur opengedaan. Woonmeij is telefonisch gewoon bereikbaar (073) 544 06 06 of per mail info@woonmeij.nl. Kijkt u voor meer informatie onder het tabblad "Corona".

[title]

Woonmeij volgt hiermee het advies van het RIVM. Bent u verkouden, hoest u, heeft u keelpijn of heeft u koorts? Blijft u dan thuis en neem contact op met Woonmeij om de afspraak te verzetten.

lees meer »

Duurzaamheidsakkoord Meierijstad getekend

Eind mei ondertekenden de bestuurders van de gemeente Meierijstad, woningcorporaties Area, BrabantWonen en Woonmeij en de huurdersorganisaties van Area en Woonmeij vanuit huis het 'Duurzaamheidsakkoord Meierijstad'.

[title]

Het akkoord bevat afspraken over hoe de partijen ervoor gaan zorgen dat wijken en buurten in Meierijstad in 2050 100% duurzaam zijn.

lees meer »

Huurverhoging

Alle actuele informatie over de huurverhoging 2020 vindt u hier.

Corona - moeite met betalen

Corona - Moeite met betalen?

Heeft u financiële zorgen door de maatregelen rond het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u door minder inkomsten moeite heeft of krijgt om betalingen te doen, zoals de huur? 

[title]

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
We begrijpen dat dit voor veel huurders gevolgen kan hebben en denken graag mee.

lees meer »

Meij magazine maart 2020

Er is weer een spiksplinter nieuwe Meij magazine uit. In deze uitgave vindt u diverse interessante onderwerpen zoals: laaggeletterdheid, verhalen van huurders van Woonmeij, kort nieuws berichten, een lintje voor.. en nog veel meer.

Klikt u hier voor de bladerbare versie.

[title]

Veel leesplezier!

lees meer »

Bouw nieuwbouwwoningen in Boerdonk gestart

De bouw van zeven sociale huurwoningen in nieuwbouwproject 't Veldje in Boerdonk is gestart. Op maandag 9 maart verrichtten wethouder Rik Compagne, Willem van Veghel (dorpsraad Boerdonk) en Mark Wonders (directeur-bestuurder Woonmeij) de starthandeling. De starthandeling symboliseerde de manier waarop de woningen gebouwd worden. Deze worden namelijk in zijn geheel gebouwd uit prefab-elementen. De buitengevels, vloeren en het dak worden in de fabriek op maat gemaakt en vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd. Daar worden de elementen gemonteerd.

 

[title]

Alleen het plaatsen van de dakpannen en zonnepanelen en de afwerking aan de binnenkant van de woningen wordt op de bouwplaats uitgevoerd.

lees meer »

Vacatures Huurdersbelang Woonmeij

In verband met het einde van de zittingstermijn van zowel de voorzitter als de penningmeester is Huurders Belang Woonmeij (Meierijstad / Sint-Michielsgestel) op zoek naar kandidaten voor deze beide functies.

 

[title]

lees meer »