Home » Over woonmeij » Archief

Archief

Oproep nieuwe inwoners Meierijstad

Bent u een nieuwe inwoner van 18 jaar of ouder en bent u in Meierijstad komen wonen tussen 1 september 2021 en 1 september 2022? Dan nodigt Gemeente Meierijstad u uit om kennis te maken op woensdag 12 oktober a.s.

[title]

U bent van harte welkom tussen 19.00 en 19.30 uur in het dienstverleningscentrum, Stadhuisplein 1 in Veghel.

lees meer »

Woonmeij zondag 11 sept. 16.00 uur bij SBS6

Wil je weten wat het werk van een woningcorporatie inhoudt? Deze maand zendt SBS6 weer een aantal afleveringen van de serie Helden van Nu uit. Dit keer staat het werk van woningcorporaties centraal. Verschillende invalshoeken komen aan bod, zoals: betaalachterstanden, duurzaamheid, leefbaarheid, samenwerking met huurders.

[title]

Aedes vereniging van woningcorporaties en diverse corporaties waaronder Woonmeij, hebben hieraan meegewerkt.

lees meer »
cybercriminelen

Opgepast: cybercriminelen misbruiken energietoeslag om rekeningen te plunderen.

Cybercriminelen hebben een nieuwe truc gevonden om bankrekeningen te plunderen: ze versturen nepberichten waarin staat dat je energietoeslag kunt aanvragen. 

[title]

Er zijn al vele honderden mensen in de oplichting getrapt.

lees meer »

Overeenkomst 15 woningen Gasthuisstraat getekend

Woonmeij en TO-Build uit Nuenen tekenden op 19 juli 2022 samen de aanneemovereenkomst voor de realisatie van totaal 15 woningen in Schijndel. 

[title]

Het project omvat 8 appartementen aan de Jan van Amstelstraat en de transitie van de voormalige kleuterschool aan de Gasthuisstraat naar 7 woningen.

lees meer »

Tekenmoment 26 appartementen Fioretti

Woonmeij en Van der Heijden bouw en ontwikkeling uit Schaijk tekenden op 14 juli samen de aanneemovereenkomst voor de realisatie van 26 appartementen aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode. 

[title]

Fioretti

Het gebouw wordt gerealiseerd op de plek van het voormalige Fioretti College en krijgt de naam Fioretti op de gevel. 

lees meer »
Van sloop naar nieuwbouw

Van sloop naar nieuwbouw

Onlangs hebben de eerste huurders de sleutel van hun gloednieuwe woning aan de Meidoornstraat en Seringenlaan in Sint-Michielsgestel ontvangen.

[title]

Op deze locatie hebben wij samen met Janssen de Jong Bouw 23 NOM (nul-op-de-meter) woningen gerealiseerd. Op verschillende momenten is het sloop- en nieuwbouwtraject gefilmd.

lees meer »

100% deelname verduurzaming woningen in Den Dungen

100% van de bewoners van de 17 woningen aan de Euwsel en Staakakker in Den Dungen heeft “ja” gezegd tegen de aanstaande verduurzaming van hun woning. 

[title]

Dat is een grote blijk van vertrouwen in Woonmeij en onderhoudsbedrijf Orly & Endevoets! We starten in september met de werkzaamheden.

lees meer »

Nieuw convenant buurtbemiddeling

Afgelopen week ondertekenden de gemeente Sint-Michielsgestel, Bint Welzijn, Politie eenheid Oost-Brabant, Woonmeij, JOOST en BrabantWonen een geactualiseerd Convenant Buurtbemiddeling. 

[title]

Hierin maken de partijen afspraken over de uitvoering en de monitoring van buurtbemiddeling in onze gemeente.

lees meer »

Algemene Ledenvergadering

Op 14 juni had Woonmeij haar eerste Algemene ledenvergadering van 2022. Aan bod kwamen onder andere het jaarverslag, een statutenwijziging, het Koersplan en de toekomst van participatie en de vereniging.

[title]

Jaarverslag

lees meer »

Actieve bewonersbijeenkomst

Op 12 mei vond de bijeenkomst actieve bewoners en leden bewonerscommissies van Woonmeij plaats. Ruim 30 huurders waren aanwezig in 't Spectrum. We trapten af met de lancering van het nieuwe Koersplan filmpje. Dit werd met enthousiasme ontvangen. 

[title]

Een aantal bewoners die meededen in het filmpje waren ook aanwezig. Daarna stond het herijkte Koersplan van Woonmeij op de agenda.

lees meer »

Nieuwbouwcomplex Boschweg in Schijndel

Aan de Boschweg in Schijndel verhuurt Woonmeij acht appartementen en twee grondgebonden woningen in de sociale verhuur. De twee penthouses vallen in het hogere huursegment en worden ook verhuurd door Woonmeij. 

[title]

De woningen worden energieneutraal gebouwd. Een Nul-op-de-meter (NOM) woning is zo geïsoleerd dat deze nog maar weinig energie nodig heeft voor verwarming.

lees meer »

Bewonersmagazine van mei

Buren die al 50 jaar huren, 17 nieuwe flexwoningen en Woonmeij als koploper in innovatie en verduurzaming.

[title]

Je leest het allemaal hier in de laatste versie van het huurdersmagazine.

lees meer »

Vernieuwd Koersplan

Prettig, duurzaam wonen

In ons Koersplan geven we de richting voor de komende jaren aan, benoemen we onze focus en stellen we prioriteiten. Nog meer richten we ons op keuzes in het belang van onze klanten en onze manier van dienstverlening aan de klant. 

[title]

We vergroten onze opgave in voldoende beschikbare woningen van +600 naar +900 woningen.

lees meer »

Vacature Facilitair Medewerker

Wij zijn op zoek naar een facilitair medewerker.

[title]

lees meer »

Huurverhoging per 1 juli 2022

Vóór 1 mei 2022 ontvangt u van ons een e-mail of brief over de huurverhoging. Hierin staat wat het nieuwe huurbedrag wordt. Het geld van de huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende goede en betaalbare woningen. En ervoor te zorgen dat het tekort aan woningen niet groter wordt. 

[title]

Zo betaalbaar mogelijk

lees meer »

Start bouw Irenestraat Beekkant Sint-Michielsgestel

Op 19 april ging de eerste paal de grond in van de nieuwbouw van 38 woningen op de locatie van voormalige basisschool De Touwladder. 

[title]

Woonmeij realiseert daar 14 levensloopbestendige woningen aan de Irenestraat en 24 appartementen aan de Beekkant.

lees meer »

Veilig mailen van privacygevoelige informatie

Vanaf 19 april 2022 maakt Woonmeij gebruik van de dienst Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te e-mailen. 

[title]

Zo zorgen we ervoor dat gevoelige informatie met een moderne en goede beveiliging verstuurd wordt. En dat niemand anders de inhoud van een e-mail kan lezen.

lees meer »

TV opnames SBS 6 programma De Helden van Nu

Een spannende dag was het op 13 april bij Woonmeij op kantoor. SBS 6 maakte opnames voor het televisieprogramma 'De Helden van Nu'. Zes corporaties en Aedes vereniging van woningcorporaties nemen hieraan deel. Elke corporatie brengt een ander onderwerp in beeld. Door deel te nemen aan dit programma geven we een mooi inkijkje in de dynamische wereld van de corporatiesector.

Verbeteren en verduurzamen

In combinatie met gepland onderhoud verduurzaamt Woonmeij de komende jaren haar woningbezit. 

[title]

Op 6 april vond de aftrap plaats van een nieuw project, waarbij we samen met Orly & Endevoets en Kemkens 17 woningen in Den Dungen in bewoonde staat gaan renoveren naar ‘nul-op-de-meter’ en los

lees meer »
KWH-huurlabel Woonmeij met 2 jaar verlengd

KWH-huurlabel Woonmeij met 2 jaar verlengd

We vinden het belangrijk om te weten wat huurders van onze dienstverlening vinden. Daarom laten we, naast onze eigen klanttevredenheidsonderzoeken, ook onafhankelijke metingen uitvoeren door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector).

[title]

Maandelijks meten zij de klanttevredenheid van nieuwe en vertrekkende huurders, huurders met een reparatieverzoek of huurders die op een andere manier met ons in contact zijn geweest.

lees meer »

Bouwovereenkomst Bloemenwijk Papaverstraat Schijndel getekend

Woonmeij en Bouwbedrijf Hoedemakers uit Rosmalen tekenden op 29 maart 2022 samen de bouwteamovereenkomst voor de realisatie van 47 woningen en een wijkgebouw voor het project Bloemenwijk aan de Papaverstraat in Schijndel. 

[title]

De woningen komen op de plek te staan van de voormalige basisschool ‘de Vossenberg’ en de daarbij behorende gymzaal.

lees meer »

Brief van de Belastingdienst over uw inkomen

Huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst. Hierin schrijft de Belastingdienst dat wij uw inkomen hebben opgevraagd. U herkent deze brief aan het onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Woonmeij krijgt geen bedragen te zien. Alleen een inkomenscategorie.

[title]

Waarom vraagt Woonmeij inkomensgegevens op?

lees meer »

Woningen Hoevenbraak gereed voor nieuwe bewoners

Er is afgelopen vrijdag hard gewerkt om de woningen in de Hoevenbraak in Schijndel bewoonbaar te maken voor de Oekraïense vluchtelingen. Met ruim 35 medewerkers van Woonmeij gingen we aan de slag. Maar dit was niet mogelijk geweest met alle extra hulp en bijdragen van vrijwilligers, diverse bedrijven en samenwerkingspartners. Daar zijn we erg dankbaar voor. We hebben een mooi resultaat bereikt met z'n allen. In een dag zijn tien woningen schoongemaakt en ingericht!

De Wij-Hoven; een nieuw idee voor Wijbosch

Ouderzorgorganisatie Laverhof, woningcorporatie Woonmeij en de gemeente Meierijstad hebben een intentieovereenkomst getekend voor De Wij-Hoven. Ze gaan samen onderzoeken of en hoe ze een sociaal maatschappelijke ontwikkeling vanuit het gedachtegoed LeefGoed (versterken van de samenwerking binnen het sociaal domein) en een ruimtelijke ontwikkeling (uitbreiding van het complex van Laverhof met woningbouw) kunnen realiseren.

[title]

Duurzame meerwaarde

lees meer »

De oorlog in Oekraïne

Ook vanuit Woonmeij staan we klaar om hulp en onderdak te bieden aan de vluchtelingen die naar onze regio komen. Dit doen we samen met de gemeenten. Op dit moment zijn de gemeenten aan het inventariseren welke locaties gebruikt kunnen worden voor de opvang van de vluchtelingen. Je kunt denken aan grotere locaties of woningen die voor minimaal 6 maanden tot 1 jaar in gebruik worden gegeven. Woonmeij stelt hiervoor woningen tijdelijk beschikbaar.

[title]

Woningen van Woonmeij

lees meer »

Prestatieafspraken Sint-Michielsgestel getekend

Op 23 februari jl. tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, Woningstichting JOOST, BrabantWonen, Huurders van JOOST en Huurdersbelang Woonmeij de prestatieafspraken voor 2022. In de prestatieafspraken is vastgelegd welke werkzaamheden de partijen het komende jaar gaan uitvoeren en dus welke bijdrage zij leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven uit de Woonvisie. 

[title]

Ook is vastgelegd welke acties en inspanningen de gemeente Sint-Michielsgestel realiseert.

lees meer »

NLdoet, 11 en 12 maart

Wil jij een dagje ertoe doen en het verschil maken voor een stichting, vereniging, of zorginstelling? Doe dan op 11 & 12 maart 2022 mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Je maakt kennis met vrijwilligerswerk, helpt een sociaalmaatschappelijke organisatie én het is nog gezellig ook! Meld je aan via https://www.nldoet.nl/. Doe jij mee? Laat het ons ook weten! Woonmeij draagt graag een steentje bij aan jouw activiteit. Neem contact met ons op via de mail: wijkbeheer@woonmeij.nl of vul het formulier voor een buurtactiviteit in, wat je kan vinden op onze website (https://woonmeij.nl/ik-ben-huurder/budgetaanvraag-voor-activiteiten-de-buurt).

 

Landelijke Opschoondag

Doe jij ook mee met de Landelijke Opschoondag op 16 of 19 maart? Laat het ons weten! Woonmeij vindt een schone leefomgeving belangrijk en daarom dragen wij graag een steentje bij aan jouw activiteit. Neem contact met ons op via de mail: wijkbeheer@woonmeij.nl of vul het formulier voor een buurtactiviteit in, wat je kan vinden op onze website (https://woonmeij.nl/ik-ben-huurder/budgetaanvraag-voor-activiteiten-de-buurt).

Woningen Meidoornstraat/Seringenlaan klaar voor nieuwe bewoners

Woensdag was het zover: de eerste huurders kregen de sleutel van hun gloednieuwe woning. De 23 woningen aan de Meidoornstraat en Seringenlaan in Sint-Michielsgestel vervangen de 16 woningen die vorig jaar werden gesloopt.

 

[title]

Enthousiaste bewoner

lees meer »

We gaan onze website vernieuwen!

En doen dit het liefst samen met jou. Of je nu wilt meedenken over de inrichting of wilt helpen bij het testen; als huurder of woningzoekende ben je meer dan welkom in ons projectteam! In totaal zal het 4 uur van je tijd in beslag nemen.

Workshop(s):
24 maart 2022 (van 10.00 -12.00 uur of van 13.00 -15.00 uur). Testen website: september 2022 (2 uur, nader te bepalen). Website live: september/oktober 2022.

Interesse? Meld je dan via communicatie@woonmeij.nl. Tot gauw!