Home » Over woonmeij » Archief

Archief

Woonmeij gesloten voor bezoek

In verband met het coronavirus zijn beide kantoren van Woonmeij gesloten voor bezoek. Deze maatregel is er om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als u een afspraak heeft met een medewerker van Woonmeij wordt de deur opengedaan. Woonmeij is telefonisch gewoon bereikbaar (073) 544 06 06 of per mail info@woonmeij.nl. Kijkt u voor meer informatie onder het tabblad "Corona".

[title]

Woonmeij volgt hiermee het advies van het RIVM. Bent u verkouden, hoest u, heeft u keelpijn of heeft u koorts? Blijft u dan thuis en neem contact op met Woonmeij om de afspraak te verzetten.

lees meer »

Meij magazine maart 2020

Er is weer een spiksplinter nieuwe Meij magazine uit. In deze uitgave vindt u diverse interessante onderwerpen zoals: laaggeletterdheid, verhalen van huurders van Woonmeij, kort nieuws berichten, een lintje voor.. en nog veel meer.

Klikt u hier voor de bladerbare versie.

[title]

Veel leesplezier!

lees meer »

Bouw nieuwbouwwoningen in Boerdonk gestart

De bouw van zeven sociale huurwoningen in nieuwbouwproject 't Veldje in Boerdonk is gestart. Op maandag 9 maart verrichtten wethouder Rik Compagne, Willem van Veghel (dorpsraad Boerdonk) en Mark Wonders (directeur-bestuurder Woonmeij) de starthandeling. De starthandeling symboliseerde de manier waarop de woningen gebouwd worden. Deze worden namelijk in zijn geheel gebouwd uit prefab-elementen. De buitengevels, vloeren en het dak worden in de fabriek op maat gemaakt en vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd. Daar worden de elementen gemonteerd.

 

[title]

Alleen het plaatsen van de dakpannen en zonnepanelen en de afwerking aan de binnenkant van de woningen wordt op de bouwplaats uitgevoerd.

lees meer »

Vacatures Huurdersbelang Woonmeij

In verband met het einde van de zittingstermijn van zowel de voorzitter als de penningmeester is Huurders Belang Woonmeij (Meierijstad / Sint-Michielsgestel) op zoek naar kandidaten voor deze beide functies.

 

[title]

lees meer »

Vacatures Raad van Commissarissen

 

In verband met het vertrek van twee leden van onze Raad van Commissarissen, zijn we op zoek naar twee nieuwe commissarissen. De werving en selectie in deze procedures wordt begeleid door Erly. Voor de profielschets en de procedure verwijzen wij dan ook naar https://www.erly.nl/

 

Ondertekening prestatieafspraken Meierijstad

De gemeente Meierijstad, Woonmeij, Area, BrabantWonen, Huurdersbelang Woonmeij en Huurdersraad Area ondertekenden de prestatieafspraken voor 2020. In 2019 stelden de partijen met elkaar vast dat het belangrijk is om met elkaar van “woorden naar werkelijkheid” te gaan. De druk op de woningmarkt neemt toe in heel Nederland, dus ook in Meierijstad. Ondanks de oplevering van sociale huurwoningen in de gemeente is er sprake van woningurgentie. De huurdersverenigingen geven aan dat het echt tijd is voor actie, in bepaalde kernen moeten meer sociale huurwoningen worden toegevoegd.

 

[title]

Gemeente en woningcorporaties nemen deze oproep tot actie ter harte, de focus lag al op realisatie van sociale huurwoningen op de korte termijn en door daarnaast tijdelijke woningen te ontwikkelen

lees meer »

Oplevering 6 woningen in Olland

Op 23 januari werden aan De Misse in Olland 6 woningen opgeleverd door Woonmeij. De bestaande woningen werden gesloopt en er kwamen nieuwe woningen voor terug. Twee voormalige bewoners keerden terug op de plek waar ze al eerder woonden. Van der Heijden bouw en ontwikkeling realiseerde de woningen die identiek zijn aan de woningen die onlangs zijn opgeleverd in Nijnsel.

[title]

De nieuwe eengezinswoningen zijn duurzaam, namelijk energieneutraal en ze zijn geschikt voor verschillende type huishoudens.

lees meer »

Sleuteluitreiking Huisakkerweg Nijnsel

Woonmeij overhandigde op 16 januari 2020 de sleutels aan de bewoners van de 12 nieuwbouw woningen aan de Huisakkerweg in Nijnsel. De nieuwe eengezinswoningen zijn duurzaam, namelijk energieneutraal en ze zijn geschikt voor verschillende type huishoudens. Bij eerdere bezichtigingen waren er al enthousiaste reacties over deze zeer duurzame woningen.

[title]

Na afhandeling van de administratieve zaken konden de huurders aan de slag in hun woning. Van der Heijden bouw en ontwikkeling realiseerde de woningen volgens het Fairhomes concept.

lees meer »

Gemeente en Woonmeij tekenen koopovereenkomst Irenestraat 2

Op donderdag 19 december om 11.00 uur tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel en Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij de koopovereenkomst voor Irenestraat 2 in Sint-Michielsgestel. Woonmeij wordt daarmee eigenaar en kan de locatie gaan herontwikkelen. Op dit moment is Wijkplein gehuisvest in het pand.

[title]

Het schoolgebouw is leeg komen te staan na verhuizing van De Touwladder naar de nieuwe locatie kindcentrum De Ellips.

lees meer »

Ondertekening overeenkomst voor bouw 14 woningen in de Ritakerk Boskant

Op dinsdag 17 december ondertekenden Woonmeij directeur-bestuurder Mark Wonders en Jeroen van Stiphout, directeur Bouwbedrijf van Stiphout de aanneemovereenkomst voor de bouw van 14 woningen in de Ritakerk in Boskant. Deze woningen zijn bestemd voor de sociale huur. Bouwbedrijf van Stiphout zal de realisatie van de langverwachte herontwikkeling vorm gaan geven.

 

[title]

De Ritakerk werd in 2016 door woningbouwvereniging Wovesto (nu Woonmeij) aangekocht. Vanaf het begin was het plan om in het gebouw wooneenheden te ontwikkelen.

lees meer »

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Sint-Michielsgestel

Op 16 december jl. tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, JOOST en BrabantWonen en de huurdersverenigingen de nieuwe prestatieafspraken voor 2020. Deze afspraken gaan over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid en de kwaliteit van wonen in wijken en buurten. De partijen zetten vooral in op groei van het woningbestand en de bouw van minimaal 120 sociale huurwoningen tot en met 2022. 

[title]

Van Woonvisie naar Prestatieafspraken

lees meer »

Meij magazine december 2019

Weer een mooie uitgave van het huurdersmagazine!

In deze editie komt sociale alarmering aan bod. Ada van Erp vertelt over haar ervaring met sociale alarmering en waarom dat zo belangrijk voor haar is. We stellen team Woonmeij KlantenService aan u voor. Een plek waar huurders terecht kunnen met alle vragen. Maar ook geven we aandacht aan moeite hebben met rondkomen en hoe belangrijk het is om op tijd aan de bel te trekken.

[title]

Dit en nog veel meer interessante onderwerpen leest u in de volledige versie van het magazine.

lees meer »

Mustbe0

Woonmeij is voornemens deel te nemen aan het Interreg NWE Mustbe0 project. In dit project hebben 9 aanbieders van woningen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en de UK zich gecommitteerd aan een samenwerking bij de renovatie van tenminste 9 appartementencomplexen naar Nul-op-de-Meter. Nul-op-de-Meter betekent dat de gerenoveerde gebouwen het hele jaar door voldoende energie voor verwarming, warm water en elektriciteit genereren om zichzelf te voorzien.

 

[title]

Via de website van Woonmeij houden we u op de hoogte over de voortgang van dit project.

lees meer »

Nieuwe bus voor 't Binnenveld

Zorghoeve ‘t Binnenveld aan de Boxtelseweg in Schijndel verzorgt dagopvang voor ouderen met dementie of eenzijdige verlamming (hersenletsel). Door deze opvang kunnen de ouderen veel langer thuis blijven wonen. Het vervoer van en naar de zorghoeve is een heel belangrijk punt omdat de ouderen anders simpelweg niet kunnen komen. Tevens wordt de nieuwe bus ingezet voor vervoer op maat. De bus is wellicht beter bekend als de EROPUITBUS, beschikbaar overdag maar ook ‘s avonds voor uitstapjes, bezoekjes aan de supermarkt, familie bezoekjes etc.


[title]

Zorghoeve ’t Binnenveld heeft een splinternieuwe bus, en ditmaal een echte rolstoelbus. De bus die tot dusver werd gebruikt, was niet geschikt voor vervoer met een rolstoel.

lees meer »

Woonmeij scoort goed op duurzaamheid

Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, hield dit jaar voor de zesde keer de Aedes-benchmark. Hierin worden corporaties beoordeeld op zogenoemde prestatievelden. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Woonmeij krijgt in deze benchmark één keer een A-score voor het onderdeel duurzaamheid en drie keer een B-score voor de onderdelen huurdersoordeel, onderhoud & verbetering en bedrijfslasten. Daarnaast is in de benchmark gekeken naar beschikbaarheid & betaalbaarheid. De resultaten van Woonmeij tref je in bijgevoegde factsheet aan.

[title]

Meer over de Aedes Benchmark: De Aedes Benchmark is een initiatief van de branchevereniging van woningcorporaties en bestaat sinds 2013.

lees meer »

Verhuurderheffing

Al enige tijd voeren de corporaties (ruim 180) actie tegen de verhuurderheffing. Zo is er onder andere bezwaar gemaakt tegen deze heffing bij de Belastingdienst.

 

[title]

Vandaag bieden de corporaties namens alle woningzoekenden een ‘petitie’ aan de Kamercommissie Wonen van de Tweede Kamer aan. Hiermee wordt nogmaals aandacht voor de wooncrisis gevraagd.

lees meer »

Oorzaak brand zonnepanelen opgelost

Op zondag 24 maart heeft op het dak van de hoekwoning aan de Thorbeckestraat in Sint-Oedenrode een brand gewoed die oversloeg naar de naastgelegen woningen, met als gevolg ernstige brandschade aan de daken van deze woningen. Bewoners bleven ongedeerd. In opdracht van Woonmeij, de eigenaar van de woningen, en de verzekeringsmaatschappijen is door een onafhankelijk bureau onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand. 

[title]

Vastgesteld is dat de brand is ontstaan door kortsluiting in de verbinding tussen de zonnepanelen, de connector en de omvormer van de hoekwoning.

lees meer »

Elke dag zoeken naar de beste 'groene' oplossingen

Elke dag is het ‘Dag van de duurzaamheid’. Mooi om weer eens stil te staan bij hoe wij mensen omgaan met de planeet. We zijn er met z’n allen steeds meer van overtuigd dat het schoner en slimmer kan én moet. Ook Woonmeij heeft duidelijke doelen: in 2050 willen we dat al onze woningen CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken ondernemen we vandaag al volop actie.

[title]

Eigenlijk is het bij ons elke dag ‘Dag van de duurzaamheid’. Want bij nieuwbouw en renovaties speelt duurzaamheid een hoofdrol.

lees meer »

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Wat zouden we graag nog meer investeren in de kwaliteit van onze woningen, in verduurzaming, in het beperken van woonlasten, in nieuwbouw, … Helaas moeten we dit jaar bijna 4,7 milj. afdragen als gevolg van de Verhuurderheffing (lees huurdersbelasting). Een enorm bedrag wat door onze huurders is opgebracht! Wij hadden het graag anders gezien. En onze huurders ook! In dit persbericht leest u meer.

Hoogste punt nieuwbouw in Olland en Nijnsel

 

Woonmeij bouwt zes woningen aan De Misse in Olland en 12 woningen aan de Huisakkerweg in Nijnsel. Het hoogste punt van de bouw is bereikt. Vandaag hesen Mark Wonders, directeur-bestuurder Woonmeij, Lauran van Poppel van Van der Heijden bouw en ontwikkeling en wethouder Rik Compagne de vlag. 

[title]

 

lees meer »

Woonruimteverdeling

Op zoek naar een huurwoning? We merken dat het voor woningzoekenden wellicht wat verwarrend is geweest met een aantal fusies, een einde aan een samenwerkingsverband en toetreding tot twee verschillende systemen. Vandaar dat we nog even de veranderingen op een rijtje zetten.

 

[title]

Op 1 februari 2015 startte het Woonruim

lees meer »

Fusie Huurdersverenigingen

Op donderdag 27 juni zijn de beide huurdersverenigingen van Woonmeij -de HBV Sint-Oedenrode en de ZHV Schijndel- gefuseerd en is een nieuwe huurdersvereniging met de naam Huurdersbelang Woonmeij onstaan. De voorzitter van de nieuwe vereniging, Hans Wolven, en onze directeur-bestuurder, Mark Wonders, tekenden samen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

 

Woonmeij en Hendriks Coppelmans bouwen 7 woningen in 't Veldje in Boerdonk

Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden en Woonmeij realiseren samen zeven rijwoningen in Boerdonk. De woningen komen in nieuwbouwproject ’t Veldje, midden in het hart van Boerdonk. René Beks, directeur Ontwikkeling en Innovatie van Hendriks Coppelmans, en Mark Wonders, Directeur-Bestuurder van Woonmeij, zetten de handtekening op dinsdag 25 mei. In het najaar wordt de bouwplaats bouwrijp gemaakt.

[title]

Het volledige persbericht leest u hier.

lees meer »

Meij magazine juni 2019

Het bewonersblad van Woonmeij Meij.05, ligt deze week bij al onze huurders op de mat. Deze uitgave staat weer boordevol interessante artikelen. Aan het woord zijn de wijkbeheerders van Woonmeij, zij zijn de ogen en oren in de wijk. Wat zij precies doen leest u op pagina 10 en 11. Ook vindt u de leukste tips voor de lekkerste zomerse hapjes en drankjes.

[title]

Bent u op zpek naar leuke gezinsuitjes? Niet te ver weg, nog niet zo bekend en niet zo duur? Op pagina 8 kunt u ideeën opdoen.

lees meer »

50 jaar huurder

Op dinsdag 16 april organiseerden we een lunch bij De Helden van Kien in Sint-Oedenrode voor huurders van Woonmeij die 50 jaar geleden de sleutel ontvingen van hun woning. Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij, trapte af met een woordje richting de huurders.

[title]

De hoogtepunten uit de jaren 1968 en 1969 werden doorgenomen aan de hand van een tijdbalk. De huurprijs van toen was gemiddeld 150 gulden per maand.

lees meer »

Meij magazine april 2019

Meij nummer 4 is de nieuwste uitgave van het magazine voor huurders van Woonmeij. Dit keer neemt Karin Smeekens het voorwoord. Karin is strategisch adviseur bij Woonmeij en vertelt over haar samenwerking met de gemeenten, huurdersbelangenverenigingen en collega-corporaties om te komen tot prestatie-afspraken. Deze partners komen op pagina 14 en 15 ook zelf aan het woord.

[title]

Maar ook onderwerpen zoals klimaatverandering, Eetpunt Olland en een verhaal achter de voordeur komen aan bod. Voor de bladerbare versie klikt u

lees meer »

Woningbezit Woonmeij op Ons Huiz

Zoals al eerder aangekondigd, is Woonmeij overgestapt van daarwilikwonen.nu naar www.onshuiz.nl. Het actuele persbericht leest u hier.

Brand Sint-Oedenrode

Op zondag 24 maart is er een brand geweest bij een huurwoning van Woonmeij aan de Thorbeckestraat in St. Oedenrode. In de media werd bericht dat de zonnepanelen op de woning in brand stonden. Het onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak van de brand is momenteel gaande. Op dit moment is er geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie bij dergelijke huurwoningen van Woonmeij.

[title]

Wanneer er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de brand, berichten we daarover op onze website.

lees meer »

KWH-Huurlabel wordt verlengd tot 5 maart 2021

In 2018 heeft KWH bij Woonmeij de waardering van onze huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 5 maart 2019 beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) in het kader van het behalen of behouden van het keurmerk KWH-Huurlabel.

 

[title]

De CKV heeft vastgesteld dat huurders van Woonmeij de kwaliteit van onze dienstverlening zodanig waarderen dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

lees meer »

Woonmeij sluit aan bij Ons Huiz van Area

Woonmeij stapt op 26 maart 2019 over van "Daar wil ik wonen" naar "Ons Huiz". Dat betekent dat woningzoekenden zich maar via één website hoeven in te schrijven om op zoek te gaan naar een huurwoning van Woonmeij en Area. Reageren kan op huurwoningen in de gemeentes Meierijstad, Uden en Sint-Michielsgestel en omliggende dorpen. Voor een overzichtskaartje van het gebied klikt u hier. Inschrijven en verlengen is gratis. De website van Ons Huiz vindt u hier.

[title]

Ondanks de uitbreiding blijft het voor woningzoekenden zeer duidelijk welke aangesloten corporatie de woning aanbiedt. Bij de advertentie ziet u o.a.

lees meer »