Home » Over woonmeij » Actueel » Woonmeij scoort goed op duurzaamheid

Woonmeij scoort goed op duurzaamheid

Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, hield dit jaar voor de vijfde keer de Aedes-benchmark. Hierin worden corporaties beoordeeld op 5 zogenoemde prestatievelden: Duurzaamheid, Huurdersoordeel, Beschikbaarheid & Betaalbaarheid, Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. Woonmeij scoort bovengemiddeld op het prestatieveld Duurzaamheid.

Door de fusie van het afgelopen jaar is niet elk onderdeel gevuld.

Meer over de Aedes Benchmark: De Aedes Benchmark is een initiatief van de branchevereniging van woningcorporaties en bestaat sinds 2013. De uitkomsten geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele coporaties en de gehele sector. Deelname aan de benchmark is vrijwillig. En corporaties bepalen zelf aan hoeveel en welke prestatievelden zij deelnemen. Dit jaar namen 291 corporaties (90 procent) deel aan minimaal een prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen. De volledige resultaten van de Aedes benchmark vindt u hier.