Home » Over woonmeij » Actueel » Verhuurderheffing

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing passeert deze week de 10 miljard euro! Geld dat woningcorporaties moeten afdragen aan de overheid en dus niet kunnen besteden aan nieuwbouw, verduurzaming of betere wijken.

Zo'n half jaar geleden maakten de woningcorporaties gezamenlijk al bezwaar tegen de verhuurderheffing. Er werden toen onder andere bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst. De belastingdienst geeft echter aan dat zij 'slechts uitvoerend' is. Zij laten zich er dus niet over uit of deze heffing al dan niet terecht is. En de minister? ... Die geeft aan dat er nu nog geen probleem is. Intussen echter tonen onderzoeken aan dat de corporaties hun ambities om te investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betere wijken steeds minder kunnen waarmaken. Ook Woonmeij vraagt, door middel van social media, aandacht voor het feit dat onze huurders moeten betalen aan deze onrechtvaardige, onredelijke en onverstandige heffing.