Home » Over woonmeij » Actueel » Bewonerscommissies komen samen

Bewonerscommissies komen samen

Op verzoek van de Huurders Belangenvereniging en de Zelfstandige Huurdersvereniging organiseerde Woonmeij een bijeenkomst voor bewonerscommissies en zogenaamde "sleutelfiguren" binnen complexen. Doel van deze bijeenkomst was om gezamenlijk te kijken hoe opnieuw interesse gewekt kan worden voor deelname aan de commissies. De bijeenkomst vond plaats op 9 februari.

De aanleiding voor deze bijeenkomst was de verminderde belangstelling die de afgelopen jaren merkbaar is, om deel te nemen aan bewonerscommissies. Onduidelijk is waarom. Juist in deze tijd is het in onze ogen belangrijk om actief mee te denken in het belang van de bewoners van complexen. Bewonerscommissies vergrijzen echter langzaam en commissieleden houden er uiteindelijk vaak mee op, zonder dat er nieuwe aanwas vanuit de complexen komt. Tijdens de bijeenkomst werd zowel door Woonmeij, de huurdersorganisaties als een gastspreker het woord gevoerd, waarbij vooral werd geadviseerd de participatie op een andere -dan de gebruikelijke- manier te organiseren. Commissies, sleutelfiguren en Woonmeij zullen hier zeker naar kijken.