Home » Ik wil huren » Pilot doorstroming senioren

Pilot doorstroming senioren

Tot nader bericht loopt de pilot doorstroming seniorenwoningen door. Senioren, die wonen in een eengezinswoning in Schijndel, Sint-Michielsgestel of een van de daarbij horende kerkdorpen, krijgen voorrang als zij via www.onshuiz.nl reageren op geschikte en voor de pilot aangemerkte seniorenwoningen.

Welke woningen?

Wij hebben een aantal geschikte seniorenwoningen aangewezen voor de pilot. Raadpleeg de brochures voor deelnemende woningen in Schijndel en Sint-Michielsgestel.

Als een seniorenwoning beschikbaar is voor de pilot dan staat dit ook specifiek vermeld in de woningadvertentie.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 65 jaar.
  • Uw bruto jaarinkomen is lager dan € 38.035,00 (2019).
  • U bewoont in Schijndel, Sint-Michielsgestel of een van de daarbij behorende kerkdorpen een eengezinswoning met een kale huurprijs die lager dan of gelijk is aan € 720,42.
  • U hebt geen huurachterstand.
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij www.onshuiz.nl.
  • U krijgt voorrang als u reageert op een seniorenwoning uit de brochures.

Voorrang

U hebt gereageerd op een geschikte seniorenwoning uit de pilot. Aan de woningzoekende, die het langste ingeschreven staat en aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, bieden wij als eerste de seniorenwoning met voorrang aan. Wij bieden de seniorenwoning aan met dezelfde kale huurprijs als die u op dit moment voor uw eigen woning betaalt. Dit is exclusief de servicekosten. Is de kale huurprijs van de aangeboden seniorenwoning lager? Dan geldt deze lagere huurprijs. Ook dit is exclusief de servicekosten.

Staat u op dit moment nog niet ingeschreven als woningzoekende maar wilt u wel in aanmerking komen voor voorrang in het kader van de pilot doorstroming seniorenwoningen? Dan kunt u zich hier als woningzoekende inschrijven.